Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Wijzigen afspraken ouderschapsplan

Hebt u kinderen die jonger zijn dan achttien jaar? In het ouderschapsplan hebt u samen afspraken over de zorg en opvoeding gemaakt. Na verloop van tijd kunnen de omstandigheden veranderen. Het gevolg kan zijn dat bepaalde afspraken niet goed meer werken. Bijvoorbeeld over de kinderalimentatie of de omgangsregeling.

Het kan zijn dat de afspraken uit het ouderschapsplan aangepast moeten worden. U of de andere ouder hebben andere werktijden gekregen. Uw kind gaat van de basisschool naar de middelbare school. U of de andere ouder gaat meer of minder verdienen of uw kinderen willen graag andere afspraken. Het is belangrijk om elkaar op de hoogte te houden van alles wat verandert. En eventueel samen nieuwe afspraken te maken die voor u, de andere ouder en uw kinderen, beter werken.

Kunt u het niet (helemaal) met elkaar eens worden over nieuwe afspraken? U kunt dan een mediator inschakelen. De mediator begeleidt u om samen tot een oplossing te komen.

U kunt de nieuwe afspraken schriftelijk vastleggen. Het voordeel daarvan is, dat u een deurwaarder of LBIO kunt inschakelen als de afspraken niet worden nagekomen. Het opmaken van een akte kost wel geld. U kunt ook naar een advocaat en/of een mediator gaan. Deze kan u helpen om de afspraken via de rechter in een beschikking vast te laten leggen. U kunt informatie inwinnen welke route voor u het beste en financieel het gunstigst is.

Meer onderwerpen