Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Het ouderschapsplan

In het ouderschapsplan staan alle afspraken over de zorg en opvoeding van de kinderen. Het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht als u kinderen hebt die jonger zijn dan achttien jaar.

U en uw partner beslissen zelf wat u in het ouderschapsplan vastlegt. Bij kinderen jonger dan 18 jaar moet u over de volgende onderwerpen in elk geval afspraken maken:

  • Het verdelen van de zorg- en opvoedingstaken

U kunt kiezen voor co-ouderschap. Hierbij verdeelt u de kosten en de zorg- en opvoedingstaken van de kinderen gelijk.

U kunt er ook voor kiezen dat de kinderen bij één van u gaan wonen. U moet dan vervolgens afspreken hoe vaak de kinderen de andere ouder zien (ook wel de niet-verzorgende ouder genoemd). Dit heet een zorgregeling of omgangsregeling. Hiervoor geldt geen standaardregeling. U beslist samen hierover. Houd bij de beslissing rekening met de wensen, school, hobby’s en sport van de kinderen.

  • De informatie- en raadplegingsplicht

U blijft elkaar informeren en raadplegen over belangrijke onderwerpen van de kinderen. Denk aan medische beslissingen, schoolkeuze, hoe het op school gaat, zakgeld, etc.

In het scheidingsplan spreekt u samen af over welke onderwerpen u elkaar op de hoogte houdt (informatie) en waarover u samen beslist (raadpleging). De raadplegingsplicht heet ook wel consultatieplicht. Als u samen het ouderlijk gezag over de kinderen hebt, betekent samen beslissen dat u allebei moet instemmen. Als de kinderen geboren zijn tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap, is er automatisch sprake van gezamenljik ouderlijk gezag. In andere gevallen moet dit zijn aangevraagd.

  • De verdeling van de kosten van opvoeding en verzorging

Als ouders blijft u ook na de scheiding beiden financieel verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van uw kinderen. U maakt samen afspraken over het verdelen van de kosten. In het ouderschapsplan legt u vast hoe hoog het bedrag aan kinderalimentatie is en wie dit aan wie betaalt.

Kinderen ouder dan 18 jaar

Zijn uw kinderen ouder dan 18 jaar? U hoeft dan geen ouderschapsplan op te stellen. Wel maakt u afspraken hoe u de kosten van onderhoud en studie verdeelt. Totdat de kinderen 21 jaar worden, moeten ouders hier aan bijdragen.

Maak zelf online uw ouderschapsplan

Slogan en logo Uitelkaar.nlRechtwijzer verwijst door naar Uitelkaar.nl van Justice42

  • Voldoet aan de kwaliteitseisen van de Raad voor Rechtsbijstand
  • Laag inkomen? Mogelijkheid voor subsidie

Meer onderwerpen