Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Ik heb een klacht over mijn bewindvoerder. Waar kan ik terecht?

Bent u niet tevreden over het gedrag of handelen van uw bewindvoerder? Dan kunt u een klacht indienen.

Klacht over de uitvoering Wsnp-bewind

Hebt u een klacht over de inhoudelijke uitvoering van het Wsnp-bewind? Leg uw klacht dan schriftelijk voor aan de rechter-commissaris. Dit kan op grond van artikel 317 van de Faillissementwet. De rechter-commissaris neemt uw klacht in behandeling en beslist erover.

Klacht over het gedrag van uw bewindvoerder

Gaat uw klacht over het gedrag van uw bewindvoerder (niet zijnde advocaat)? Dan dient u uw klacht in bij de Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wsnp.

  • Meer informatie staat in de Klachtenregeling bewindvoerders Wsnp II;
  • Is uw klacht gegrond? Dan kan de Raad voor Rechtsbijstand de bewindvoerder een sanctie opleggen. Bijvoorbeeld uitschrijven uit het register van bewindvoerders of het verlagen van zijn subsidie in een of meer zaken;
  • Gebruik voor het indienen van een klacht dit formulier.

Gedragscode voor bewindvoerders Wsnp (niet-advocaten)

Alle Wsnp-bewindvoerders (niet zijnde advocaat) handelen volgens een gedragscode. Daarin staat bijvoorbeeld dat zij onafhankelijk zijn en zich respectvol gedragen. De gedragscode geldt ook als de bewindvoerder optreedt in een andere rol, bijvoorbeeld als rechtsbijstandverlener.

Voorwaarden Klachtenregeling bewindvoerders Wsnp II

Bureau Wsnp neemt uw klacht in behandeling onder bepaalde voorwaarden:

  • U hebt eerst een klacht ingediend bij de Wsnp-organisatie waar de bewindvoerder werkt;
  • De klacht gaat over het gedrag van de bewindvoerder. Dus niet over de inhoud van een dossier. Dit soort klachten wordt behandeld door de rechter-commissaris. Zie hierboven onder ‘Klacht over de uitvoering Wsnp-bewind’.

Meer onderwerpen