Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Een klacht indienen tegen uw Wsnp-bewindvoerder

Bent u niet tevreden over het gedrag of handelen van uw Wsnp-bewindvoerder? Dan kunt u een klacht indienen.

Tijdens de Wsnp is het mogelijk dat u het oneens bent met uw Wsnp-bewindvoerder. In dat geval is het belangrijk dat u uw standpunt bespreekt met uw Wsnp-bewindvoerder. Zo kunt u misschien uw Wsnp-bewindvoerder overtuigen van uw standpunt. Of kan uw Wsnp-bewindvoerder duidelijk maken waarom zijn standpunt de enige oplossing is. Vaak zijn er meerdere oplossingen te bedenken.

Komt u er niet uit met uw Wsnp-bewindvoerder? Of heeft uw Wsnp-bewindvoerder een handeling verricht of nagelaten waar u het absoluut niet mee eens bent? Dan kunt u een klacht indienen.
Hieronder informeren we wat de verschillende soorten klachten zijn.

Heeft u vragen? Bel of email dan onze helpdesk

Er zijn twee verschillende soorten klachten

 • een zaakinhoudelijke klacht;
 • een klacht gebaseerd op de gedragscode.

Een zaakinhoudelijke klacht

Bent u het oneens met een handeling of gedrag van uw Wsnp-bewindvoerder verricht of nalaat en heeft dit te maken met het Wsnp-bewind? Dan kunt u hiertegen een zaakinhoudelijke klacht indienen.

 • U legt de klacht voor bij de rechter-commissaris. Dit kan op 2 manieren:
  • U bespreekt met uw Wsnp-bewindvoerder dat u het ergens oneens mee bent. Komt u er samen niet uit, dan geeft u aan dat u de kwestie wilt voorleggen aan de rechter-commissaris. Uw Wsnp-bewindvoerder legt de kwestie en uw en zijn standpunt dan voor bij de rechter-commissaris.
  • U legt zelf de kwestie voor bij de rechter-commissaris. Hoe u de kwestie kunt insturen, kunt u navragen bij rechtbank. U vindt hier de contactgegevens.
   • Het is belangrijk dat u uw Wsnp-bewindvoerder informeert over de voorgelegde klacht.
 • De rechter-commissaris behandelt de kwestie en neemt een besluit. Uw Wsnp-bewindvoerder informeert u over het besluit.

Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van een zaakinhoudelijke klacht.

Voorbeelden van een zaakinhoudelijke klacht

 • De verkoop van uw auto;
 • De verkoop van uw woning;
 • Een onderzoek naar arbeidsongeschiktheid en ontheffing van de arbeidsplicht;
 • Het afkopen van uw opgebouwde pensioen;
 • Uw bewindvoerder beantwoordt uw vragen niet of niet binnen een redelijke termijn;
 • Onjuiste berekening van het vrij te laten bedrag (Vtlb).

Een klacht gebaseerd op de gedragscode Wsnp-bewindvoerders

Bent u het oneens met een handeling of gedrag van uw Wsnp-bewindvoerder die in strijd is met de gedragscode? Dan kunt u hiertegen een klacht indienen.

Let op! U bent verplicht om eerst de klacht voor te leggen bij de Wsnp-organisatie. Doet u dit niet en dient u de klacht direct in bij Bureau Wsnp? Dan wordt uw klacht niet behandeld en wordt u terugverwezen naar de klachtenregeling van de Wsnp-organisatie.

 • Elke Wsnp-organisatie beschikt over een klachtenregeling. De Wsnp-organisatie is verplicht om de klachtenregeling aan u bekend te maken. (Bijvoorbeeld tijdens het huisbezoek.) U kunt de klachtenregeling vaak ook terugvinden op de website van de Wsnp-organisatie.
 • U dient het klachtenformulier van de Wsnp-organisatie in bij de organisatie waar de Wsnp-bewindvoerder werkt.
 • De afhandeling van de klacht bij de Wsnp-organisatie kan maximaal 6 weken duren.
 • Is de klacht door de Wsnp-organisatie afgehandeld en bent u het eens met de uitkomst? Dan hoeft u niets meer te doen.
 • Is de klacht door de Wsnp-organisatie afgehandeld en bent u het niet eens met de uitkomst? Dan kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling van Bureau Wsnp:
  • Stuur het klachtenformulier en de afhandeling van de Wsnp-organisatie in bij Bureau Wsnp. Dit kan per beveiligde e-mail of per post. Dat kan via:
    

Start veilig bericht


Per post
Raad voor Rechtsbijstand
Afd. Bureau Wsnp
Postbus 2349
5202 CH ’s‑Hertogenbosch

Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van een klacht gebaseerd op de gedragscode.

Voorbeelden van een klacht gebaseerd op de gedragscode

 • Bureau Wsnp legt uw klacht voor bij de klachtenadviescommissie.
 • De klachtenadviescommissie kan u eventueel uitnodigingen voor een hoorzitting als dit nodig blijkt te zijn. Dit is dus niet altijd het geval.
 • De klachtenadviescommissie geeft een advies aan Bureau Wsnp.
 • Bureau Wsnp neemt een besluit.
 • de Wsnp-bewindvoerder gedraagt zich niet fatsoenlijk, respectvol en/of onpartijdig en onbevooroordeeld;
 • de Wsnp-bewindvoerder schendt zijn geheimhoudingsplicht (m.b.t. vertrouwelijke informatie);
 • de Wsnp-bewindvoerder voert zijn taken onvoldoende zorgvuldig, vakkundig, doelmatig en/of deskundig uit;
 • de Wsnp-bewindvoerder vervult functies die strijdig (kunnen) zijn met zijn belangen als Wsnp-bewindvoerder;
 • de Wsnp-bewindvoerder verleent niet in redelijkheid medewerking aan de behandeling van een klacht tegen hem-/haarzelf of medewerkers die onder zijn/haar verantwoordelijkheid werkzaamheden verrichten in uw schuldsanering.

Meer onderwerpen