Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Ik ben toegelaten tot de Wsnp en verwacht een erfenis. Wat gebeurt daarmee?

Een erfenis valt onder de boedel. Uw Wsnp-bewindvoerder beheert deze boedel. Dat betekent dat de bewindvoerder beslist of een erfenis geaccepteerd wordt. U mag dit dus niet zelf beslissen. Is direct duidelijk is dat de erfenis uit schulden bestaat (u erft namelijk ook de schulden)? De bewindvoerder vraagt dan bij de rechter-commissaris toestemming om de erfenis te verwerpen. In alle andere gevallen zal de bewindvoerder de erfenis beneficiair aanvaarden. Dit betekent dat u de erfenis aanvaardt, maar alsnog verwerpt als blijkt dat er meer schulden dan bezittingen zijn.

Erfenis beneficiair afhandelen

Een beneficiair aanvaarde erfenis wordt als volgt afgehandeld:

  1. Er wordt een beschrijving van de erfenis opgemaakt. Hierin staat waaruit de erfenis bestaat (zoals een woning, spaargeld, spullen en/of schulden);
  2. Zijn er schulden? Dan wordt het spaargeld verdeeld onder de schuldeisers;
  3. Zijn er waardevolle zaken, zoals een woning of een dure auto? Die worden verkocht. De opbrengst wordt toegevoegd aan het vermogen of verdeeld onder de schuldeisers.

Zijn er meer schulden dan vermogen? Dan wordt de erfgenaam voor de (rest)schuld niet aansprakelijk. Is er meer vermogen dan schulden? Dan wordt het resterende vermogen verdeeld onder de erfgenamen.

Een erfenis verwerpen of beneficiair aanvaarden en toch spullen overnemen

Wordt een erfenis verworpen of beneficiair aanvaard? En wilt u toch spullen overnemen uit de erfenis? U kunt hierover in gesprek gaan met de schuldeisers (van de erflater). Zo is het toch mogelijk om (dierbare) spullen, zoals een fotoboek, over te nemen van de schuldeisers.
De rechtbank geeft in dit filmpje meer uitleg over een erfenis en het aanvaarden ervan.

Meer informatie: bel met de notaristelefoon op 0900 - 346 93 93, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 14.00 uur (80 cent per minuut). Bespreek de details ook met uw Wsnp-bewindvoerder.

Meer onderwerpen