Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Op welke manieren kan ik ontslagen worden?

Ontslag

U kunt op verschillende manieren ontslagen worden. Als u niet meer hoeft te werken, is niet altijd sprake van ontslag. De tool Mag ik ontslagen worden helpt u erachter te komen of sprake is van (dreigend) ontslag.

Mag ik ontslagen worden?

Einde van rechtswege (automatisch)

Hebt u een tijdelijk contract? Dan staat in uw arbeidsovereenkomst wanneer het eindigt. Eigenlijk is dit geen ontslag. Zo voelt het vaak wel, omdat uw arbeidsovereenkomst stopt. Soms hebt u een aantal tijdelijke contracten achter elkaar. Dan kan het zijn dat u opeens een vast contract hebt. Vul de gratis tool Tijdelijk of vast contract in om erachter te komen of u een vast contract hebt. Als dit zo is, loopt uw arbeidsovereenkomst niet zomaar af. Uw werkgever mag u dan niet zomaar ontslaan. Lees meer over ontslag met een tijdelijk contract.

Tijdelijk of vast contract?

Ontslag in de proeftijd

Zit u nog in uw proeftijd? Dan mogen u en uw werkgever de arbeidsovereenkomst direct beëindigen. Uw werkgever kan u dus van de ene op de andere dag ontslaan. Hij hoeft niet te zeggen waarom hij u ontslaat, tenzij u daarom vraagt. Lees meer over ontslag in de proeftijd. Meteen weten hoe het in uw situatie zit? Gebruik de gratis tool Ontslag tijdens de proeftijd.

Ontslag in de proeftijd

Wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedvinden zijn u en uw werkgever het erover eens dat u uit dienst gaat. Uw werkgever hoeft niet naar het UWV of de rechter. Samen met uw werkgever maakt u afspraken over het ontslag. De afspraken legt u vast in een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst). Bijvoorbeeld de hoogte van uw ontslagvergoeding. Lees meer over ontslag met wederzijds goedvinden.

Instemming met opzegging

Uw werkgever kan opzeggen met uw instemming. Dit mag alleen als hij daarvoor goede redenen heeft. Deze redenen moeten ook in de wet staan (ontslaggronden). Gebruik de Ontslagtool om te weten of u ontslagen mag worden. Uw werkgever hoeft niet naar het UWV of de rechter. Opzegging met instemming is iets anders dan ontslag met wederzijds goedvinden. U legt geen afspraken vast in een beëindigingsovereenkomst. Soms hebt u recht op een transitievergoeding. Hebt u ingestemd, maar hebt u spijt? Binnen 14 dagen kunt u de instemming ongedaan maken (bedenktijd).

Tool instemming ongedaan maken

Ontslag op staande voet

Hebt u iets gedaan wat echt niet mag? Soms mag u dan op staande voet ontslagen worden. Het ontslag moet aan regels voldoen. Lees meer over ontslag op staande voet

Ontslag via het UWV of de rechter

Stemt u niet in met ontslag? Zit u niet in de proeftijd? En hebt u ook niet iets heel ergs gedaan? Dan mag uw werkgever u alleen ontslaan met toestemming van het UWV of de rechter. Of uw werkgever naar het UWV of naar de rechter moet, hangt af van waarom hij u wil ontslaan. Lees meer over ontslag via het UWV, ontslag via de rechter met advocaat en ontslag via de rechter zonder advocaat. Gebruik de Ontslagtool om te weten of u ontslagen mag worden. U krijgt een rapport met een advies en brieven. Die brieven zijn voor aan uw werkgever, aan het UWV of aan de rechter. Eigenlijk doet de tool dus precies wat een advocaat doet, maar dan goedkoper.

Ontslag? Juridisch hulp!

U bent niet verplicht juridische hulp in te schakelen bij ontslag. Vaak is het is verstandig dit wel te doen. Bijvoorbeeld via het Juridisch Loket. Als het nodig is, verwijst het Juridisch Loket u door naar een advocaat.

Schakelt u een advocaat in? Als u niet veel verdient kunt u soms een bijdrage in de kosten krijgen (gesubsidieerde rechtsbijstand / toevoeging). U betaalt dan wel een eigen bijdrage. U moet dit aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand vóórdat uw advocaat begint. Lees wanneer u recht hebt op een subsidie en hoe u een subsidie aanvraagt.

Na het ontslag

Vaak hebt u na ontslag recht op een vergoeding. Ook als het ontslag aan uzelf ligt. Gebruik deze tool of en op welke ontslagvergoeding u recht hebt. U hebt na ontslag meestal recht op een werkloosheidsuitkering. Die vraagt u zelf aan. Bij het UWV kunt u lezen of u een WW-uitkering krijgt en hoe u deze aanvraagt.

Meer onderwerpen