Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Mag ik met een vast contract ontslagen worden?

Hebt u een vast contract?

Met een vast contract hebt u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat uw baan niet tijdelijk is, maar doorloopt. Dit staat ook zwart op wit in uw arbeidsovereenkomst.

Hebt u een aantal keer achter elkaar een tijdelijk contract gekregen? Dan kan het zijn dat u opeens toch een vast contract hebt. Dat moet dan namelijk van de wet. Vul de tool Ketenregeling in als u meer dan één keer een tijdelijk contract hebt afgesloten. U weet dan of u nu een vast contract hebt of niet. Dat is belangrijk, want met een vast contract kunt u niet zomaar ontslagen worden.

Start via deze knop de Tool:

Ketenregeling

Bijzondere redenen

Soms wordt u met een vast contract toch ontslagen. U kunt daar zelf niet altijd wat aan doen. Ook uw werkgever kan er niet altijd wat aan doen. Dit kan in de volgende situaties:

  • U zit nog in uw proeftijd;
  • Uw werkgever gaat failliet. In de tool faillissement kunt u hier informatie over vinden; 
  • U bereikt een bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld de AOW-leeftijd;
  • In uw arbeidsovereenkomst staan ontbindende voorwaarden. Dit betekent dat uw werkgever u soms kan ontslaan. Bijvoorbeeld omdat u voor een afgesproken datum een bepaald diploma niet hebt gehaald. Of omdat u geen Verklaring Omtrent Gedrag krijgt. Schakel hulp in als uw werkgever u daarom wil ontslaan. Bijvoorbeeld een advocaat.
  • U bent al meer dan 2 jaar ziek. Uw werkgever moet dan wel alles goed hebben gedaan. U kunt dat met de tool Ontslag wegens Langdurige arbeidsongeschiktheid controleren. 

Start via deze knoppen de Tools:

Ontslag bij faillissement  Langdurige arbeidsongeschiktheid

Ontslag

Ontslag betekent dat uw arbeidsovereenkomst stopt. Wordt u geschorst of een tijd niet opgeroepen? Dan hebt u nog steeds een arbeidsovereenkomst. Na een tijdje mag u weer terugkomen. U bent dan dus niet ontslagen.

Uw werkgever mag u soms ontslaan. Dit mag alleen als hij daarvoor goede redenen heeft. Deze redenen moeten ook in de wet staan. We noemen dit ontslaggronden.

Gebruik de Ontslagtool om te weten of u ontslagen mag worden. U krijgt een rapport met een advies en brieven. Die brieven zijn voor aan uw werkgever, aan het UWV of aan de rechter. Eigenlijk doet de tool dus precies wat een advocaat doet.

Start via deze knop de Tool:

Mag het ontslag?

Hoe kunt u ontslagen worden?

U kunt op 5 manieren ontslagen worden:

  • U bent het eens met uw werkgever over uw ontslag. U stemt daarmee dus in. U hebt dan geen baan meer, maar krijgt ook geen geld. Dit is vaak geen goede keuze. Hebt u al ingestemd met het ontslag? Vul de tool Instemming in. Misschien kan het ontslag nog teruggedraaid worden.
  • U maakt afspraken over uw ontslag. U stelt met uw werkgever een zogenaamde vaststellingsovereenkomst op. Daarin staat bijvoorbeeld dat u een vergoeding krijgt.
  • Het UWV of de rechter geeft toestemming voor het ontslag.
  • Uw werkgever ontslaat u  op staande voet. Dat betekent dat u vanaf dat moment geen baan meer hebt. Kom snel in actie! Lees in deze tekst hoe u dat doet.
  • U de leeftijd hebt bereikt dat u met pensioen mag of AOW krijgt. Gebruik de tool AOW-pensioenontslag om te kijken of dit mag.

Start via deze knop de Tool:

AOW-pensioenontslag

Na het ontslag

Vaak hebt u na ontslag recht op een vergoeding. Ook als het ontslag aan uzelf ligt. U moet deze vergoeding wel op tijd aan uw werkgever vragen.

U hebt na ontslag meestal recht op een werkloosheidsuitkering. Die vraagt u zelf aan. Bij het UWV kunt u lezen of u een WW-uitkering krijgt en hoe u deze aanvraagt.

Meer onderwerpen