Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Mag ik ontslagen worden met een tijdelijk contract?

Is er een tijdelijk contract?

Een tijdelijk contract heet ook wel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit betekent dat uw arbeidsovereenkomst op een gegeven moment afloopt. Bijvoorbeeld op een bepaalde datum of als de opdracht is afgerond. Of als u iemand vervangt die ziek of zwanger is en dit is niet meer nodig.

Soms hebt u een aantal tijdelijke contracten achter elkaar. Zijn dat er meer dan 3 of werkt u langer dan 24 maanden vrijwel achter elkaar bij dezelfde werkgever? Dan kan het zijn dat u opeens een vast contract hebt. Stopt uw arbeidsovereenkomst na 1 januari 2020? Dan gelden andere regels. U hebt dan een vast contract als u meer dan 3 tijdelijke contracten in 3 jaar hebt gehad. Arbeidsovereenkomsten bij uw vorige werkgever kunnen ook meetellen. Lees meer over nog een tijdelijk contract of vul de Tool Tijdelijk of vast contract in om erachter te komen of u een vast contract hebt.  

Start via deze knop de Tool:

Tijdelijk of vast contract

Uw arbeidsovereenkomst wordt automatisch verlengd als u doorwerkt terwijl uw contract is afgelopen. Dit geldt niet als uw werkgever uw contract niet wil verlengen en u dit ook heeft laten weten.

Hebt u vóór uw tijdelijke contract een vast contract gehad? Dan kunnen andere regels gelden. Neem hiervoor contact op met het Juridisch Loket. Ook voor uitzendkrachten gelden andere regels.

Einde van uw contract

In uw arbeidsovereenkomst staat wanneer het eindigt. Soms mag een werkgever het contract eerder stoppen. Dat kan als:

  • Hij u op staande voet ontslaat. Gebruik de Tool Ontslag op staande voet;
  • In uw contract staat dat het mag (tussentijds opzegbeding). Dit mag alleen als uw werkgever daarvoor een goede reden heeft. Gebruik de Tool Alle ontslaggronden om dat te controleren;
  • Hij uw contract stopt tijdens de proeftijd. Vul de Tool Proeftijdontslag in. Uw werkgever hoeft de reden voor het ontslag alleen te geven als u dat vraagt. Dit moet hij dan schriftelijk doen;
  • In uw contract staat dat het eindigt als er iets speciaals aan de hand is (ontbindende voorwaarde). Bijvoorbeeld omdat u voor een afgesproken datum een bepaald diploma niet hebt gehaald. Of omdat u geen Verklaring Omtrent Gedrag krijgt. Schakel dan juridische hulp in, bijvoorbeeld van het Juridisch Loket;
  • U de leeftijd hebt bereikt dat u met pensioen mag of AOW krijgt. Gebruik dan de Tool AOW-pensioenontslag.

Contract tot een bepaalde datum

Staat in uw contract een datum staat waarop uw arbeidsovereenkomst stopt? Dan eindigt uw contract automatisch (van rechtswege) op die datum. Soms moet uw werkgever u maximaal 1 maand voordat uw tijdelijke contract eindigt een brief/e-mail sturen . Daarin staat of hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten of stoppen. Deze mededeling heet de aanzegplicht. Doet hij dit niet? Dan kunt u misschien geld krijgen (aanzegboete). U leest meer daarover bij vergoedingen.

Contract voor een opdracht of vervanging van iemand

Uw contract stopt ook van rechtswege  - dus automatisch - als:

  • De opdracht van uw contract klaar is. Dit moet voor iedereen duidelijk zijn. Uw werkgever mag dit niet (kunnen) beïnvloeden;
  • Degene die u vervangt terugkomt en weer aan het werk gaat.

Het kan zijn dat de opdracht niet klaar is of degene die u vervangt niet meer terugkomt. Uw werkgever kan dan een nieuwe einddatum bepalen. Op die datum stopt uw contract weer van rechtswege. Ook dan heeft uw werkgever soms een aanzegplicht.

Na het ontslag

Ook met een tijdelijk contract kunt u na ontslag recht hebben op een vergoeding. Bijvoorbeeld als uw werkgever u niet heeft laten weten dat hij geen nieuw contract met u wil  afsluiten. Of als uw werkgever tijdens de looptijd van het contract opzegt zonder dat er een tussentijds opzegbeding in uw arbeidsovereenkomst staat. Op de pagina vergoedingen ziet u welke vergoeding u dan eventueel kunt krijgen.

Meer onderwerpen