Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Mag ik ontslagen worden bij zwangerschap of tijdens verlof?

Zwangerschap/verlof

Bent u zwanger? Uw werkgever mag u dan bijna nooit ontslaan. Er geldt een opzegverbod. Dit opzegverbod geldt ook als uw werkgever u ergens anders om wil ontslaan dan vanwege uw zwangerschap. U bent dus beschermd tegen ontslag. Dit geldt tijdens:

  • Zwangerschapsverlof;
  • Bevallingsverlof;
  • De eerste 6 weken na het bevallingsverlof;
  • Arbeidsongeschiktheid (niet kunnen werken) door de zwangerschap of bevalling. U kunt bijvoorbeeld niet tillen;
  • De eerste 6 weken na arbeidsongeschiktheid door de zwangerschap of bevalling.

Ontslag

Ontslag is iets anders dan een arbeidsovereenkomst die afloopt. De tool Mag ik ontslagen worden helpt u er achter u te komen of sprake is van (dreigend) ontslag. Hebt u een tijdelijk contract en loopt dat af  tijdens de zwangerschap? Dan hoeft uw werkgever dit contract  niet te verlengen. Uw zwangerschap mag alleen niet de reden zijn van het niet verlengen. Is dat het toch? Kom dan tegen uw ontslag in actie. Hoe u dit doet leest u onder onderdeel 4 ‘Toch ontslagen? Actie!’ van deze pagina. U moet wel aantonen dat uw zwangerschap de reden van ontslag is.

Hebt u een aantal tijdelijke contracten achter elkaar gehad bij dezelfde werkgever? Dan kan het zijn dat u opeens een vast contract hebt. Dit kunt u met de tool Ketenregeling  controleren. Uw arbeidsovereenkomst stopt dan niet als het tijdelijke contract is afgelopen. Ook niet als u zwanger bent. U kunt alleen in speciale situaties ontslagen worden.

Speciale situaties waarin ontslag mag

Bent u met zwangerschapsverlof of bevallingsverlof? Dan is ontslag bijna nooit toegestaan. Als u terugkomt van verlof mag u na 6 weken wel ontslagen worden. Maar, uw werkgever moet wel een goede reden voor ontslag hebben.

Ontslag tijdens uw zwangerschap is alleen mogelijk als:

  • Het bedrijf helemaal of voor een deel stopt (bedrijfsbeëindiging)
  • U zich hebt misdragen (verwijtbaar hebt gehandeld of nagelaten). U hebt dan iets gedaan wat niet mag. U heb bijvoorbeeld gestolen van uw werkgever.

Toch ontslagen? Actie!

Heeft uw werkgever u ontslagen tijdens uw zwangerschap of tijdens uw zwangerschaps- of bevallingsverlof? En is geen sprake van een speciale situatie, zoals bedrijfsbeëindiging of misdraging? Vraag de rechter dan het ontslag ongedaan te maken. Dit moet binnen 2 maanden na het einde van uw arbeidsovereenkomst. Kom dus op tijd in actie!

Maakt de rechter het ontslag ongedaan? Dan wordt het ontslag teruggedraaid. U bent niet ontslagen. U gaat weer aan het werk en hebt ook gewoon recht op loon. U ontvangt loon over de periode waarin u niet hebt gewerkt door het ontslag. Wilt u niet meer bij uw werkgever werken? Vraag bij de rechter dan om een vergoeding (billijke vergoeding). U kunt een advocaat inschakelen als u naar de rechter gaat, maar dit hoeft niet.

Meer onderwerpen