Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Mag ik ontslagen worden bij ziekte?

Ziekte

Wie ziek is en daardoor niet (volledig) kan werken, is arbeidsongeschikt. De ziekte kan geestelijk of lichamelijk zijn. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om een burn-out of een alcoholverslaving. De bedrijfsarts beoordeelt of u ziek bent.

Ontslag?

Ontslag is iets anders dan een arbeidsovereenkomst die afloopt. Via de tool Mag ik ontslagen worden kunt u er achter komen of sprake is van (dreigend) ontslag.

Start via deze knop de Tool:

Mag het ontslag?

Einde tijdelijk contract tijdens ziekte

Hebt u een tijdelijk contract en loopt dit af? Uw werkgever hoeft uw contract niet te verlengen als u ziek bent. Hebt u een tijdelijk contract en loopt dat af tijdens uw ziekte? Of bent u binnen 4 weken na afloop van uw contract ziek geworden? Dan kunt u soms een ziektewetuitkering krijgen. Op de website van het UWV leest u hier meer over.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Uw werkgever kan tijdens uw ziekte ook voorstellen om in overleg uit elkaar te gaan. Het opzegverbod geldt dan niet. Stelt uw werkgever voor om in overleg uit elkaar te gaan (ontslag met wederzijds goedvinden)? Ga dan niet zomaar akkoord! Vaak is dit niet goed voor u. De kans is groot dat u geen uitkering krijgt. Schakel juridische hulp in, bijvoorbeeld bij het Juridisch Loket

Tijdens ziekte bent u beter beschermd tegen ontslag. Tijdens de eerste 2 jaar van uw ziekte geldt meestal een opzegverbod. Uw werkgever mag u dan niet zomaar ontslaan. Toch kunt u soms ontslagen worden als u ziek bent. Wordt u ontslagen? Dan kunt u soms een ziektewetuitkering krijgen. Op de website van het UWV leest u hier meer over.

Ontslag tijdens ziekte mag in de volgende situaties:

  • Langer dan 2 jaar ziek

Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan kan uw werkgever u soms ontslaan. Eén van de voorwaarden is dat u binnen 26 weken niet voldoende zal herstellen om uw werk (in aangepaste vorm) te kunnen doen. Uw werkgever moet bovendien toestemming vragen bij het UWV voor het ontslag. Gebruik de tool Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid om te weten of u ontslagen mag worden.

  • Regelmatig ziek

Bent u vaak ziek? Ook dan mag uw werkgever u soms ontslaan. Maar, dit mag alleen als het bedrijf veel schade lijdt doordat u zo vaak ziek bent. Gebruik de tool Ontslag wegens regelmatige ziekte om te weten of u ontslagen mag worden.

Start via deze knop de Tool:

Ontslag wegens regelmatige ziekte

  • U houdt zich niet aan afspraken tijdens ziekte

Als u ziek bent maakt u met uw werkgever afspraken over uw re-integratie. Dit zijn afspraken die er voor zorgen dat u zo snel mogelijk weer kan werken. Dit kan ook betekenen dat u tijdelijk ander werk doet (passende arbeid). Houdt u zich niet aan deze afspraken? Of weigert u passende arbeid te doen? Dan handelt u soms verwijtbaar. Uw werkgever mag u dan soms ontslaan. Lees meer over ontslag bij verwijtbaar handelen. 

  • In de proeftijd

Tijdens uw proeftijd mag u vaak ontslagen worden. Ook als u ziek bent. Lees meer over ontslag tijdens de proeftijd.

  • Ontslag op staande voet

Hebt u iets ergs gedaan, zodat uw werkgever u op staande voet mag ontslaan? Dit mag ook als u ziek bent. Wel gelden er strenge eisen voor een ontslag op staande voet. Lees meer over wanneer u op staande voet ontslagen mag worden.

  • Bedrijfssluiting

Stopt het bedrijf helemaal? Dan mag u ook ontslagen worden als u ziek bent. Het opzegverbod geldt dan niet. U mag niet ontslagen worden als het bedrijf verschillende vestigingen heeft en er maar één vestiging sluit.

  • Faillisement

Is uw werkgever failliet? Dan mag de curator uw arbeidsovereenkomst opzeggen.  Na het faillissement betaalt het UWV uw loon. Lees meer over ontslag bij faillissement.

  • Uw ziekte is niet de reden voor ontslag

Is de ziekte niet de reden waarom uw werkgever u wilt ontslaan? Hij mag u alleen ontslaan als hij daar goede redenen voor heeft. Deze redenen moeten ook in de wet staan. We noemen dit ontslaggronden. Gebruik de Ontslagtool om te weten of u ontslagen mag worden.

Meer onderwerpen