Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Mag ik ontslagen worden als ik mijn werk niet goed doe?

1. Uw werk niet goed doen

Als uw werkgever vindt dat u uw werk niet goed doet, mag hij u soms ontslaan. Hij vindt dan dat u disfunctioneert. Hij mag u soms ontslaan Ook als u zelf vindt dat uw werk wel goed doet.

Wanneer doet u uw werk niet goed? Ofwel, wanneer spreken we van disfunctioneren?

  • Uw werkgever vindt dat u niet geschikt bent voor de functie. U werkt bijvoorbeeld niet snel genoeg of verkoopt te weinig;
  • Uw werkgever vindt uw houding, karakter of gedrag niet goed. U hebt bijvoorbeeld vaak ruzie met uw leidinggevende of collega’s.

2. Wat moet uw werkgever doen?

Uw werkgever moet bewijzen dat u uw werk niet goed doet.  Hij moet een dossier hebben opgebouwd waar dat uit blijkt. In het dossier zitten bijvoorbeeld functioneringsverslagen, beoordelingsverslagen en/of waarschuwingen. 

Uw werkgever moet u op tijd laten weten dat hij vindt dat u uw werk niet goed doet. Daarna moet u de kans hebben gekregen om dit te verbeteren. Uw werkgever stelt een plan op waarin staat hoe u dit kunt gaan doen (verbeterplan). U krijgt bijvoorbeeld begeleiding of scholing.

De tool disfunctioneren stelt vragen over wat uw werkgever moet doen. Hiermee kunt u dus makkelijk controleren wat hij wel/niet heeft gedaan.

Disfunctioneren

U mag niet ontslagen worden als u niet goed werkt omdat uw werkgever te weinig opleidingsmogelijkheden heeft gegeven (bijvoorbeeld een cursus) of omdat hij niet gezorgd heeft voor goede werkomstandigheden.

3. Wat moet u doen?

Bent u het niet eens met wat uw werkgever vindt over hoe u uw werk doet? Laat het uw werkgever weten. Onderteken ook geen functionerings- of beoordelingsverslag waar u het niet mee eens bent.

Zijn er documenten en/of e-mails die bewijzen dat u uw werk  juist wél goed doet? Bewaar deze goed! Het kan bijvoorbeeld gaan om een loonsverhoging of extraatje (bonus). Of een bericht waaruit blijkt dat collega’s vinden dat u goed in het team past.

4. Wel of geen einde?

Is aan de voorwaarden is voldaan? Dan moet uw werkgever eerst kijken of u een andere functie binnen het bedrijf kunt krijgen. Dit kan ook een lagere functie zijn. Dit heet  herplaatsing.

Is herplaatsing niet mogelijk? Dan heeft uw werkgever 3 mogelijkheden om u te ontslaan:

  • via de rechter;
  • door het sluiten van een beëindigingsovereenkomst;
  • door uw instemming te vragen.

Functioneert u niet zo slecht dat u ontslagen mag worden? Of heeft uw werkgever niet genoeg gedaan? Maar zijn er ook nog andere problemen? U komt bijvoorbeeld ook wel eens te laat en u hebt ruzie met collega's. Dan mag u, vanaf 1 januari 2020, misschien toch ontslagen worden.

Het is lastig om zelf vast te stellen of u uw werk niet goed doet.  Gebruik de tool Ontslag wegens disfunctioneren om te weten of u ontslagen mag worden. U krijgt een rapport met een advies en brieven. Die brieven zijn voor aan uw werkgever of aan de rechter. Eigenlijk doet de tool dus precies wat een advocaat doet, maar dan goedkoper.

Meer onderwerpen