Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Mag ik ontslagen worden als ik iets heb gedaan wat niet mag?

1. Uw werkgever vindt dat u iets hebt gedaan wat niet mag

Vindt uw werkgever dat u iets hebt gedaan wat niet mag? Dan mag hij u misschien ontslaan. Uw werkgever mag u bijvoorbeeld ontslaan als u tegen de regels in iets hebt gedaan, zoals stelen. Somds kan ik dit als het om iets kleins gaat. Hij moet duidelijk tegen u zeggen dat u iets hebt gedaan wat niet mag. Het moet voor u helder zijn wat wel en niet mag. Is wat u hebt gedaan niet genoeg voor ontslag? Maar zijn er ook nog andere problemen? U hebt bijvoorbeeld ruzie met collega's en u hebt niet zo veel verkocht als zou moeten. Dan mag u, vanaf 1 januari 2020, misschien toch ontslagen worden.

Bent u het niet eens met uw werkgever? Ga dan in gesprek. Bent u boos of is uw werkgever boos? Wacht even met het gesprek, zodat u allebei tijd krijgt om wat af te koelen. Geef wel direct per e-mail bij uw werkgever aan dat u zo snel mogelijk wil praten en prik alvast een datum voor een gesprek.

2. Ga in gesprek

Bij een gesprek helpt het om goed naar elkaar te luisteren om  te begrijpen wat er mis is gegaan. Probeer er samen uit te komen. Lukt dat niet? Stel dan voor dat er een derde persoon bij het gesprek aanwezig is. Bijvoorbeeld een personeelsfunctionaris of een collega, die geen partij kiest. Dat kan ook een professioneel iemand zijn, zoals een mediator.

Hebt u inderdaad iets gedaan wat (volgens uw werkgever) niet mag? Het helpt om uw excuses aan te bieden. Geef uw fout  eerlijk toe en laat zien dat u uw werkgever begrijpt. Wil uw werkgever u ontslagen vanwege uw fout? Dan kan de rechter meewegen dat u wel uw excuses hebt aangeboden.

3. Ontslag

Als uw werkgever aangeeft dat hij u wil ontslaan, kunt u het beste rustig blijven. Het helpt niet om ruzie te maken. Vaak wordt de situatie daarvan alleen maar slechter.  

Er  zijn verschillende manieren waarop uw werkgever de arbeidsovereenkomst kan beëindigen:

Als u op staande voet wordt ontslagen eindigt uw arbeidsovereenkomst direct. U hebt  geen recht meer op loon. Ontslag op staande voet mag alleen als u echt iets ergs hebt gedaan. Uw werkgever mag ook niet lang wachten met het ontslag. Lees hier wanneer ontslag op staande voet mag

Stemt u niet in met het ontslag of het sluiten van een beëindigingsovereenkomst? En ontslaat uw werkgever u niet op staande voet? Dan moet uw werkgever naar de rechter. Gebruik de tool Ontslag wegens verwijtbaar handelen/nalaten om te weten of u ontslagen mag worden via de rechter. U krijgt een rapport met een advies en brieven. Die brieven stuurt u naar uw werkgever of de rechter. Eigenlijk doet de tool dus precies wat een advocaat doet, maar dan goedkoper.

Verwijtbaar handelen

4. Na het ontslag

Soms hebt u na ontslag recht op een vergoeding. Gebruik deze tool of en op welke ontslagvergoeding u recht hebt. U moet deze vergoeding wel op tijd aan uw werkgever vragen. U hebt na ontslag meestal recht op een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering). Die vraagt u zelf aan. Bent u op staande voet ontslagen? Dan kan het zijn dat u geen recht hebt op een WW-uitkering. Bij het UWV kunt u lezen of u een WW-uitkering krijgt en hoe u deze aanvraagt.

Meer onderwerpen