Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Hoe gaat ontslag in met wederzijds goedvinden?

1. Wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedvinden zijn u en uw werkgever het er over eens dat u uit dienst gaat. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. U hoeft dus niet iets verkeerds te hebben gedaan. Uw werkgever hoeft niet naar het UWV of de rechter. Samen met uw werkgever maakt u afspraken over het ontslag. De afspraken legt u vast in een beëindigingsovereenkomst. Deze heet ook wel een vaststellingsovereenkomst

2. Beëindigingsovereenkomst

De afspraken over het beëindigen van uw arbeidsovereenkomst zet u op papier. Dit doet u in een beëindigingsovereenkomst. Hierin staan onder andere afspraken over:

  • Op welke datum  uw arbeidsovereenkomst stopt (houd rekening met de opzegtermijn, zie onder 5 ‘Na het ontslag’);
  • De ontslagvergoeding (lees hier meer over onder 3 ‘Ontslagvergoeding’);
  • Wat er gebeurt met uw vakantiedagen (u neemt deze op of krijgt ze uitbetaald);
  • Of u zich nog moet houden aan afspraken uit de arbeidsovereenkomst, zoals een concurrentiebeding;
  • Of u en uw werkgever elkaar nog iets verschuldigd kunnen zijn nadat de overeenkomst is nagekomen. Vaak wordt afgesproken dat dat niet kan (finale kwijting). Dan gelden alleen nog de afspraken uit de beëindigingsovereenkomst. U en uw werkgever kunnen daarna niet nog geld vragen aan elkaar.

Meestal komt uw werkgever met een beëindigingsovereenkomst. Ga hier niet zomaar mee akkoord. U hoeft de overeenkomst ook niet meteen te ondertekenen. Neem de overeenkomst mee naar huis en lees hem thuis, op een rustig moment, nog eens goed door.  Het is ook verstandig juridische hulp in te schakelen om de overeenkomst te controleren, bijvoorbeeld via het Juridisch Loket. Bovendien is er vaak ruimte om over onderdelen in de overeenkomst met uw werkgever te onderhandelen. Bijvoorbeeld over een hogere ontslagvergoeding. 

Let op: bent u ziek? Dan is ontslag met wederzijds goedvinden vaak niet verstandig. De kans bestaat dat u geen recht hebt op een uitkering (ziektewetuitkering/WW-uitkering). Ga daarom niet zomaar akkoord met een beëindigingsovereenkomst als u ziek bent. Schakel juridische hulp in.

Komt u er niet uit met uw werkgever, en lukt het niet een beëindigingsovereenkomst te sluiten? Dan mag uw werkgever u niet zomaar ontslaan. Uw werkgever moet naar het UWV of naar de rechter. Hij moet goede redenen hebben voor het ontslag (een ontslaggrond). Gebruik de tool Mag ik ontslagen worden om te bekijken of sprake is van ontslag. Of lees meer over ontslag met een vast contract of over ontslag met een tijdelijk contract.

3. Ontslagvergoeding

Uw werkgever hoeft u geen vergoeding te betalen. Maar u krijgt wel bijna altijd een ontslagvergoeding. De transitievergoeding is hiervoor een goed startpunt.

Teken niet zomaar een beëindigingsovereenkomst als daarin geen of een lagere ontslagvergoeding staat dan de transitievergoeding! Gebruik de gratis tool Transitievergoeding om te berekenen hoe hoog deze vergoeding is. Zo weet u op hoeveel geld u ten minste rechte hebt. Houd er rekening mee dat u wel belasting moet betalen over de ontslagvergoeding. 
 
Transitievergoeding

 

4. Bedenktijd na ondertekenen

Hebt u de beëindigingsovereenkomst getekend? Dan hebt u 14 dagen bedenktijd. U kunt besluiten dat u de overeenkomst toch niet wil. U laat dit in een brief of per e-mail aan uw werkgever weten. Stuurt u een brief? Doe dit dan per aangetekende post. Zo kunt u bewijzen dat de brief is aangekomen.

5. Na het ontslag (WW-uitkering)

Hebt u na het ontslag nog geen andere baan? Vaak hebt u recht op een WW-uitkering. Let bij een beëindigingsovereenkomst goed op het volgende: voor de datum waarop u uit dienst treedt moet rekening worden gehouden met de opzegtermijn. De opzegtermijn staat in uw arbeidsovereenkomst of cao. Gaat u eerder uit dienst? Dan zit u een tijdje zonder inkomen. U hebt namelijk pas recht op een WW-uitkering vanaf het moment dat de opzegtermijn is afgelopen. Lees meer over een WW-uitkering op de website van het UWV.

 
 

 

Meer onderwerpen