Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Hoe gaat het ontslag bij de rechter zonder advocaat?

Uw werkgever wil u ontslaan. Hij gaat of moet daarvoor naar de rechter. Dit heet een ontslagprocedure.  De rechter beslist of u ontslagen wordt of niet. Hieronder leest u hoe een ontslagprocedure via de rechtbank verloopt. LET OP: Bij een ontslagprocedure via de rechtbank hoeft u geen advocaat in te schakelen. Het is ook niet altijd nodig, maar het kan wel. Lees meer over de ontslagprocedure bij de rechter met advocaat.

1. Verzoekschrift

Uw werkgever start een ontslagprocedure bij de rechter door een brief naar de rechtbank sturen. Deze brief heet een verzoekschrift. Daarin staat waarom uw werkgever u wil ontslaan. Vaak vertelt uw werkgever u ook dat hij dit verzoek heeft gedaan.

2. Oproep voor zitting

Kort daarna ontvangt u een brief van de rechtbank. Daarin staat wanneer de rechter uw zaak behandelt (zitting). Bij de brief ontvangt u ook een kopie van het verzoekschrift van uw werkgever. U leest daarin waarom u volgens uw werkgever ontslagen moet worden.

3. Verweerschrift

U mag ook uw kant van het verhaal vertellen. U kunt vóór de zitting een brief (verweerschrift) aan de rechter  sturen. U kunt er ook voor kiezen alleen op de zitting uw situatie uit te leggen. Vaak is het beter dat u een verweerschrift stuurt. Op de zitting zelf lukt het niet altijd om duidelijk te vertellen waarom u het niet eens bent met uw werkgever. U hoeft het verweerschrift niet zelf te schrijven. U kunt hiervoor gebruik maken van de ontslagtool. Deze tool maakt een verweerschrift speciaal voor uw situatie. Ook krijgt u een inschatting hoe groot de kans is dat u ontslagen mag worden. De tool doet dus eigenlijk precies wat een advocaat doet, maar dan goedkoper.

Mag het ontslag?

Het verweerschrift stuurt u uiterlijk 10 dagen voor de zitting naar de rechter. Doe dit op tijd: te laat is echt te laat. Stuur ook een exemplaar naar uw werkgever of zijn advocaat.

4. Zitting

De zitting is uiterlijk 4 weken nadat uw werkgever het verzoekschrift heeft gestuurd. Kijk goed in de brief bij welke rechtbank u moet zijn. Sommige rechtbanken hebben verschillende bezoekadressen. Kunt u op de datum in de brief niet aanwezig zijn? Vraag dan om een andere datum. Doe dat binnen twee dagen. Hoe u dit precies doet, leest u in de brief van de rechtbank. Geeft u te laat door dat u niet aanwezig kunt zijn? Dan kan de rechter er geen rekening meer mee houden. Het is daarom belangrijk dat u snel actie onderneemt!

Kiest u ervoor niet naar de rechter te gaan? Dat is jammer. U kunt dan niet aan de rechter vertellen wat er is gebeurd. Hij hoort alleen het verhaal van uw werkgever. Het is dus beter om wel te gaan. Het kan prettig zijn om iemand mee te nemen om u te ondersteunen. Die mag vaak ook in de zaal zitten waar u met de rechter en uw werkgever zit.

Neem naar de rechtbank uw legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) en de brief van de rechtbank (oproep voor de zitting) mee. Als u bij de rechtbank aankomt, meldt u zich bij de balie. U hoort dan in welke rechtszaal de zitting is. In de rechtbank hangen bordjes die u helpen de goede zaal te vinden. U wacht buiten de zaal totdat een medewerker van de rechtbank (de bode) u vertelt dat u naar binnen mag.

Tijdens de zitting mogen u en uw werkgever de situatie allerlei toelichten en uitleggen. Meestal vraagt de rechter of u nog wilt proberen samen tot een oplossing te komen. Zo kunt u bijvoorbeeld afspreken dat u instemt met beëindiging van uw arbeidsovereenkomst, maar dat uw werkgever u een bepaald bedrag betaalt. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen? Dan doet de rechter uitspraak. Dit gebeurt niet op de zitting zelf. Tijdens de zitting geeft de rechter wel aan wanneer hij uitspraak doet.

5. Uitspraak van de rechter

U krijgt de uitspraak in een brief toegestuurd. Hierin leest u ook waarom de rechter vindt dat u wel/niet ontslagen mag worden. Bij ontslag hebt u soms recht op een vergoeding.

6. Niet eens met de rechter? Hoger beroep

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan kunt u binnen 3 maanden na de uitspraak naar een hogere rechter (het gerechtshof). Dit noemen we in hoger beroep gaan. U moet daarvoor wel een advocaat inschakelen. In hoger beroep gaan kan u veel geld kosten. Schat daarom met uw advocaat eerst uw kansen in.

Meer onderwerpen