Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Hoe gaat ontslag bij de rechter met advocaat?

Uw werkgever wil u ontslaan. Hij gaat of moet daarvoor naar de rechter. De rechter beslist of u ontslagen wordt of niet. We noemen dit proces een ontslagprocedure. U kunt hulp inschakelen van een advocaat. Soms kunt u een deel van de kosten voor een advocaat vergoed krijgen. Hieronder leest u hoe de ontslagprocedure via de rechtbank gaat en wat u kunt verwachten. Een advocaat is niet verplicht. Schakelt u toch geen advocaat in, lees dan meer over de ontslagprocedure zonder advocaat.

1. Verzoekschrift

Uw werkgever start een ontslagprocedure bij de rechter door een brief naar de rechtbank sturen. Deze brief heet een verzoekschrift. Daarin staat uitgelegd waarom uw werkgever u wil ontslaan. Vaak vertelt uw werkgever u ook dat hij dit verzoek heeft gedaan.

2. Oproep voor zitting

Kort daarna ontvangt u een brief van de rechtbank. Daarin staat wanneer de rechter uw zaak behandelt (zitting). Bij de brief ontvangt u ook een kopie van het verzoekschrift van uw werkgever.  U leest daarin waarom u volgens uw werkgever ontslagen moet worden.

3. Verweerschrift

Uw advocaat schrijft een brief aan de rechter met uw kant van het verhaal (verweerschrift). Hiervoor moet u uw advocaat goed vertellen wat er is gebeurd. Geef de eventuele schriftelijke (bewijs)stukken die uw verhaal ondersteunen. Dit kunnen bijvoorbeeld e-mails van uw werkgever zijn of functioneringsverslagen. Uw advocaat stuurt het verweerschrift naar de rechter en naar uw werkgever of de advocaat van uw werkgever.

4. Zitting

De zitting is uiterlijk 4 weken nadat uw werkgever het verzoekschrift heeft gestuurd. Kunnen u of uw advocaat op de aangegeven datum niet aanwezig  zijn? Dan kan uw advocaat vragen om een andere datum. Dit moet hij binnen 2 dagen doen. Geef het daarom snel aan uw advocaat door als u niet aanwezig kunt zijn.

U gaat met uw advocaat naar de zitting. In de brief van de rechtbank staat bij welke locatie u moet zijn. U kunt er ook voor kiezen niet mee te gaan naar de rechter. Dat is vaak niet verstandig.

Neem naar rechterbank uw legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) mee. Als u aankomt bij de rechtbank meldt uw advocaat zich bij de balie. U hoort dan in welke rechtszaal de zitting is. U wacht samen buiten de zaal totdat een medewerker van de rechtbank (de bode) vertelt dat u naar binnen mag.

Tijdens de zitting vertelt uw advocaat uw kant van het verhaal. De rechter zal de meeste vragen aan uw advocaat stellen, maar de kans is groot u ook een paar vragen krijgt. Uw advocaat kan u hier vóór de zitting op voorbereiden. U bespreekt welke vragen de rechter zou kunnen stellen en hoe u daarop kunt antwoorden. Praat niet voor uw beurt.

Meestal vraagt de rechter of u nog wilt proberen samen tot een oplossing te komen. Uw advocaat onderhandelt dan met uw werkgever of de advocaat van uw werkgever. Zo kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat u toch instemt met beëindiging van uw arbeidsovereenkomst, maar dat uw werkgever u een bepaald bedrag betaalt. Dit gebeurt in overleg met u. Er worden dus geen afspraken gemaakt waar u het niet mee eens bent. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen? Dan doet de rechter uitspraak. Dit gebeurt niet op de zitting zelf. Tijdens de zitting geeft de rechter wel aan wanneer de uitspraak komt.

5. Uitspraak van de rechter

Uw advocaat krijgt de uitspraak in een brief toegestuurd. Hierin staat ook waarom de rechter vindt dat u wel/niet ontslagen mag worden. Bij ontslag hebt u soms wel recht op een vergoeding.

6. Niet eens met de rechter? Hoger beroep?

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan kunt u binnen 3 maanden na de uitspraak naar een hogere rechter (het gerechtshof). Dit noemen we in hoger beroep gaan. In hoger beroep gaan kan u veel geld kosten. Schat daarom met uw advocaat eerst uw kansen in.

Meer onderwerpen