Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Mijn werkgever heeft iets ergs gedaan, heb ik recht op een extra vergoeding?

Bilijke vergoeding

Soms kunt u bij uw ontslag een extra vergoeding krijgen omdat uw werkgever iets ergs heeft gedaan (billijke vergoeding). Er is dan sprake van ernstig verwijtbaar handelen van uw werkgever. Dit is iets anders dan als u zelf verwijtbaar hebt gehandeld. U krijgt deze vergoeding niet zomaar. U moet goed kunnen uitleggen waarom u vindt dat u er recht op hebt. De billijke vergoeding wordt toegekend door de rechter.

De billijke vergoeding is een andere ontslagvergoeding dan de transitievergoeding. Een transitievergoeding krijgt u bijna altijd als u langer dan 2 jaar in dienst bent geweest. Vanaf 1 januari 2020 krijgt u de transitievergoeding zelfs al na een dag werken. De billijke vergoeding kunt u bovenop de transitievergoeding krijgen. Ook als u geen recht hebt op een transitievergoeding, kan de rechter een billijke vergoeding toewijzen. Kijk met de tool Heb ik recht op een vergoeding bij ontslag of u (ook) recht hebt op andere vergoedingen bij ontslag.

Uw werkgever moet iets ergs hebben gedaan. Voorbeelden zijn:

  • Uw werkgever heeft een conflict met u veroorzaakt. U hebt met uw werkgever door zijn schuld een groot verschil van mening over een onderwerp;
  • Uw werkgever komt zijn re-integratieverplichtingen bij ziekte niet na. Hij heeft niets gedaan om te voorkomen dat u al lang ziek thuis zit;
  • Uw werkgever heeft te weinig gedaan om uw functioneren te verbeteren, dus om u uw werk beter te laten doen;
  • Uw werkgever heeft u gediscrimineerd. Hij heeft u op een oneerlijke manier achtergesteld bij anderen.

Naar de rechter

Een billijke vergoeding kunt u alleen via de rechter krijgen. Heeft uw werkgever een verzoekschrift om u te ontslaan ingediend bij de rechter? Dan reageert u op dit verzoekschrift door uw kant van het verhaal te vertellen in een verweerschrift. In dit verweerschrift kunt u de rechter ook vragen om de billijke vergoeding. Lees hoe het proces bij de rechter gaat met advocaat en zonder advocaat.

U kunt ook zelf de eerste stap naar de rechter nemen. Bent u bijvoorbeeld per direct ontslagen (ontslag op staande voet) en bent u het hier niet mee eens? Stuur dan een brief naar de rechtbank (verzoekschrift). In dit verzoekschrift vraagt u de rechter om u een billijke vergoeding toe te kennen. Vraag ook duidelijk om de transitievergoeding! Neemt u zelf ontslag omdat uw werkgever omdat uw werkgever iets ergs heeft gedaan? Dan kunt u ook bij de rechter vragen om een billijke vergoeding. U moet dit binnen 3 maanden na het ontslag doen. Na die tijd kunt u geen billijke vergoeding meer vragen of iets anders doen tegen het ontslag. Wees dus op tijd!

Goed onderbouwen wat uw werkgever verkeerd heeft gedaan

U moet bewijzen dat wat uw werkgever heeft gedaan, hem flink te verwijten valt. Uw werkgever zal zijn kant van het verhaal geven. Het is daarom soms lastig om de rechter te overtuigen.  Verzamel alle e-mails, brieven en andere documenten die laten zien wat uw werkgever heeft gedaan. Geef ook aan wat voor u de gevolgen zijn geweest van dit handelen. Hebt u zelf ook iets verkeerds gedaan, maar komt dit door uw werkgever? Geef dan extra feiten en informatie die laten zien dat uw werkgever hier de oorzaak van is geweest.

Hoogte vergoeding

Hoe hoog de billijke vergoeding wordt hangt af van uw situatie. Het is geen vast bedrag. U kunt deze ontslagvergoeding niet berekenen met een tool, zoals bij de transitievergoeding. Het is dan ook lastig te voorspellen hoe hoog de billijke vergoeding zal zijn. De rechter beoordeelt het gedrag van uw werkgever en de gevolgen van het ontslag voor u. De rechter kijkt bijvoorbeeld ook hoe lang de arbeidsovereenkomst nog had geduurd als uw werkgever zich anders had gedragen. Gebruik de tool Hoe lang in dienst om te kijken hoe lang uw arbeidsovereenkomst nog had geduurd. Met de uitkomst kunt u uw inkomensschade inschatten. De rechter weegt verder mee wat uw kansen op de arbeidsmarkt zijn. Zijn die klein, bijvoorbeeld omdat u bijna met pensioen gaat of weinig ervaring ergens anders hebt opgedaan? Dan neemt de rechter dit ook mee in zijn besluit. Leg dus goed aan de rechter uit wat uw situatie is!

Start via deze knop de Tool:

Hoe lang in dienst?

Meer onderwerpen