Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Disclaimer

Bij het maken van de site en de tool MagOntslag is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie en de aangeboden producten op de site en de tool MagOntslag (hierna gezamenlijk te noemen: "informatie") altijd vrij zullen zijn van fouten of onvolkomenheden. ArbeidsmarktResearch UvA B.V. en Raad voor Rechtsbijstand sluiten daarom alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van de informatie die door middel van de site verkregen is.

Verder is het van belang te vermelden dat de tool MagOntslag een inschatting geeft van de kans, dat het UWV of de kantonrechter het door uw werkgever verzochte verzoek tot beƫindiging van uw arbeidsovereenkomst weigert en zo ja met welke argumenten. De tool is gebaseerd op de tekst van de wet, de wetsgeschiedenis en wetenschappelijke standpunten, die de vakgroep arbeidsrecht van de UvA naar aanleiding van de WWZ heeft ingenomen en (nog) niet op beslissingen van het UWV of uitspraken van de rechter, nu deze nog niet beschikbaar waren tijdens het maken van de tool. De tool geeft u dus niet de zekerheid dat het UWV en de kantonrechter op dezelfde wijze zullen beslissen. Aan de uitslag van deze tool kunt u dan ook geen rechten ontlenen. Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor een onjuiste of onvolledige uitkomst. Daarnaast is het belangrijk dat u de vragen eerlijk beantwoordt en dat u in de procedure bij het UWV en de kantonrechter uw stellingen met argumenten en zo mogelijk met bewijsstukken kunt onderbouwen. De tool vervangt niet het advies van een juridisch adviseur.