Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Hoe gaat scheiden bij de rechtbank?

 

 

Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap met kinderen jonger dan achttien jaar? Dan moet het verzoek tot scheiding ingediend worden bij de rechtbank.

Het indienen van een verzoek tot scheiding bij de rechtbank doet uw advocaat voor u. Als dat verzoek gedaan wordt namens u en uw partner, heet dat een 'gemeenschappelijk verzoek'. Bij het gemeenschappelijk verzoekschrift horen een convenant en het ouderschapsplan. Hierin staan alle afspraken die u met elkaar gemaakt hebt over de scheiding en uw kinderen.

Vraagt u de scheiding samen aan? Dan gaat de rechter er van uit dat u de afspraken in goed overleg gemaakt hebt. De rechter toetst alleen of de afspraken niet in strijd zijn met de wet. U hoeft dan ook niet naar een zitting te komen.

De rechter bekijkt de afspraken en bekrachtigt deze in zijn uitspraak. De uitspraak van de rechter noemen we een ‘beschikking’. Aan de beschikking worden het convenant en het ouderschapsplan gehecht. Hierdoor krijgen ze dezelfde status als de beschikking. Dat kan van pas komen als u een deurwaarder moet inschakelen omdat de afspraken niet worden nagekomen.

Eenzijdig verzoek

Is één van u beiden het niet eens met het verzoek tot scheiding? Of kunt u het niet eens worden over de te maken afspraken? Dan raadpleegt u allebei een eigen advocaat. Dit heet ‘eenzijdig verzoek’.

Een eenzijdig verzoek is duurder dan een gezamenlijk verzoek. U kunt de kosten voor de advocaat niet delen. Bovendien is er vaak méér discussie over allerlei onderwerpen. Ook betaalt u allebei griffierecht.

Dient u een eenzijdig verzoekschrift in bij de rechtbank? Dan heeft de advocaat van de ander zes weken de tijd om te reageren. Dit noemen we ‘verweer’. Hierna komt er een zitting op de rechtbank, waarop de rechter het echtscheidingsverzoek behandelt. De rechter hoort u beiden en doet daarna binnen enkele weken een uitspraak over de onderwerpen waarover u het niet eens bent. De uitspraak van de rechter noemen we een ‘beschikking’.

Meer onderwerpen