Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Op goede voet scheiden kan online

Raad voor Rechtsbijstand lanceert, met HiiL Innovating Justice en IT-bedrijf Modria, het online conflictoplossingsplatform Rechtwijzer uit elkaar.

Meer scheidingen

In 2014 eindigden ruim 35.000 huwelijken in een scheiding, 5 procent meer dan in 2013. Door de aantrekkende huizenmarkt is er sprake van een inhaalslag; eindelijk kan het huis verkocht worden en is het geen obstakel meer om de scheiding door te zetten. Dit betekent helaas dat er ook steeds meer kinderen te maken krijgen met de gevolgen van een scheiding en dat de maatschappelijke kosten van juridische procedures aanzienlijk zijn. Rechtwijzer uit elkaar zorgt dat scheidingen beter verlopen, dat betrokkenen goede afspraken maken - vooral ook voor eventuele kinderen - en dat kosten beheersbaar en duidelijk blijven.

Goede afspraken voor de kinderen

Rechtwijzer is ontwikkeld om de ingrijpende gebeurtenis van een scheiding voor kinderen en ouders zo goed mogelijk te laten verlopen. De aanpak is gebaseerd op onderzoek naar de beste manieren om het scheidingsproces te doorlopen. Het platform ondersteunt het proces van een scheiding door alle belangrijke kwesties te structureren en voorlopige keuzes aan te bieden. In het platform krijgen partners voorbeeldafspraken en kunnen ze samen, ieder op hun eigen moment, werken aan hun ouderschapsplan. Hierin staan afspraken over alle zaken die met de kinderen te maken hebben. Stap voor stap kiezen partners samen voor de beste oplossingen. Dat brengt rust, focus en overzicht en leidt tot eerlijke, houdbare resultaten.

20% vechtscheiding

Waar persoonlijk contact kan leiden tot irritaties en vijandigheid blijkt dat communicatie via een conflictoplossingsplatform - waarbij men zelf het tempo bepaalt - juist kan helpen bij het maken van evenwichtige afspraken en het vermijden van escalaties. Dit heeft een positieve invloed op de onderlinge verhouding tijdens en na de scheiding en dat is voor het welzijn van de kinderen cruciaal. Want de effecten van een moeizaam verlopende scheiding zijn groot: op prestaties van kinderen in het onderwijs, op hun welbevinden en toekomstige relaties. Ook ouders gaan er aan onderdoor. En dat gebeurt regelmatig: advocaat-scheidingsmediators schatten in dat circa 20% van ‘hun’ scheidingen ‘vechtscheidingen’ zijn.

Controle over de kosten

Een traditionele scheiding kan een langslepend en kostbaar proces zijn. De Consumentenbond schat de juridische kosten per echtscheiding op € 2.500 tot € 3.000. Ook de maatschappij draait op voor de kosten. Aan rechtspraak, rechtsbijstand en andere juridische dienstverlening rond echtscheiding betaalt de overheid op dit moment naar schatting ruim € 100 miljoen per jaar mee. Het echtscheidingsproces zelf is vaak onoverzichtelijk en daarmee is het groeiende prijskaartje dat er aan hangt ook niet helder. Met als gevolg: een extra frustratiebron, in een toch al moeilijk proces. Rechtwijzer maakt de kosten inzichtelijk en beheersbaar. Een basis scheidingsplan kost bij Rechtwijzer € 390. Voor de inzet van aanvullende juridische adviseurs zijn vaste tarieven bepaald en afhankelijk van de persoonlijke financiële situatie vergoedt de Raad voor Rechtsbijstand een deel van deze kosten.

Hoe werkt Rechtwijzer?

Rechtwijzer leidt tot een juridisch geldige echtscheiding met bijbehorende afspraken over bijvoorbeeld verdeling van bezittingen, alimentatie en omgangsregelingen. Het platform leidt koppels die uit elkaar gaan op een nieuwe manier door het scheidingsproces heen en laat hen online zelf een gezamenlijk scheidingsplan opstellen. Partners loggen vanaf hun eigen computer in op het platform, beschrijven hun situatie en doen voorstellen voor afspraken. Het is pas mogelijk om door te gaan naar de volgende stap als beide partners het eens zijn. Als de partners er op een punt samen niet uitkomen is er de mogelijkheid om daarvoor een advocaat-mediator of beslisser in te zetten. Daarnaast kan men bij vragen op elk moment de hulp van het contactcentrum inschakelen. Uiteindelijk, als beide partijen zich kunnen vinden in het plan,  bekijkt een advocaat of de afspraken uitvoerbaar en eerlijk zijn en wordt het ingediend bij de rechtbank. Tot nu toe zijn al meer dan honderd paren via deze weg gescheiden. Rechtwijzer uit elkaar is een vernieuwing van de eerdere versie van Rechtwijzer uit 2010; toen stond informatie en verwijzing centraal. Mensen ontvingen een document dat ze alleen ter voorbereiding op een gesprek met een mediator of advocaat konden invullen en gebruiken.

Partijen achter Rechtwijzer

Rechtwijzer is een initiatief van de Raad voor Rechtsbijstand, HiiL Innovating Justice en IT-bedrijf Modria en met subsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Van de adviesraad maken deel uit: het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het LBIO, het Nibud, VFAS, de Orde van Advocaten, de Rechtspraak, de Consumentenbond, het Juridisch Loket, de MO-groep en wetenschappers. Rechtwijzer ontving een eervolle vermelding van de Council of Europe voor de Crystal Scale of Justice 2015 voor innovatieve juridische projecten die de juridische dienstverlening verbeteren.

Terug naar Informatie voor pers

 

Gerelateerde onderwerpen