Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Hoe kunnen we ons kind helpen tijdens onze scheiding?

Een scheiding is extra moeilijk als er kinderen bij betrokken zijn. Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis voor àlle partijen. Ouders maken zich extra zorgen en vragen zichtzelf af: Hoe kunnen we zelf ons kind begeleiden tijdens dit proces? En hoe zorgen we dat wij beiden het belang van het kind centraal zetten, tijdens de scheiding? Kinderen hebben niet om een scheiding gevraagd, maar worden wel met de gevolgen ervan geconfronteerd. Houd de emoties van uw kinderen goed in de gaten. U zult zich steeds weer af moeten vragen welke invloed u als ouders hebt op de gevoelens van uw kind. Kijk daarbij kritisch naar uzelf en naar uw eigen rol.

Op de website van Villa Pinedo kunt u meer lezen over het scheidingsproces vanuit de ogen van een kind. Eén van de meest belangrijke dingen is dat u probeert in het bijzijn van uw kind zo normaal mogelijk tegen de andere ouder te doen. Spreek niet slecht over elkaar in het bijzijn van uw kind(eren). Zie in dat uw kind(eren) van beide ouders evenveel houden: maak ze geen onderdeel van uw conflict en geef ze niet het gevoel dat ze moeten kiezen.

Het is logisch dat u gedurende de scheiding soms verdrietig bent, boos of andere gevoelens hebt. Het is belangrijk dat u deze gevoelens bespreekt met een andere volwassene en niet met uw kind.

We weten uit onderzoek dat kinderen die langere tijd te maken hebben gehad met een moeilijke scheiding, daarvan nog lang de negatieve gevolgen van kunnen ondervinden. Alle reden dus, om op een verstandige manier in uw scheiding met uw kinderen om te gaan. Vraag u zelf daarbij het volgende af:

Wat zijn de consequenties van afspraken voor ons kind?

Heb oog voor de consequenties voor school, hobby’s en sport van de kinderen. Denk er over wat de effecten van bepaalde afspraken in het ouderschapsplan kunnen hebben op hun leven.

Wat vindt ons kind hiervan?

Geef uw kind(eren) een stem in de scheiding, en geef ze de ruimte om te vertellen wat ze belangrijk vinden en hoe ze zich bij bepaalde afspraken voelen. Geef hierbij wel steeds duidelijk aan, dat de uiteindelijke beslissing door u als ouders wordt genomen. Zorg ervoor dat de kinderen steeds bij u en uw partner terecht kunnen. Het is belangrijk dat u samen als ouders praat over wat u van uw kinderen hebt gehoord. Vraag uzelf hierbij ook af, waar een bepaalde opvatting van uw kind vandaan zou kunnen komen. Soms voelt een kind zich verantwoordelijk of heeft last van een schuldgevoel naar één of beide ouders.

Weet ons kind waar hij/zij recht op heeft?

Bespreek met de kinderen waar zij zelf recht op hebben. De website Ouders uit elkaar is speciaal gericht op kinderen (en gespecificeerd voor de verschillende leeftijdsklassen) en kan hen veel informatie hierover geven. Ook de website van Villa Pinedo bevat informatie voor kinderen.

Komen we ergens niet uit?

Er zijn diverse instanties waar je met vragen over begeleiding van kinderen tijdens een scheiding terecht kunt. Zo kunt u fysiek of digitaal naar het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw gemeente. Er zijn veel boeken over scheiden geschreven en sommige organisaties bieden ook workshops aan. Denk bijvoorbeeld aan de workshop 'Leer kijken door de ogen van je kind' van stichting Villa Pinedo. Daarnaast kunt u ook terecht bij de Kindbehartiger, deze kijkt naar de situatie vanuit de behoeften van het kind en kan u en uw kind helpen.  

Belangrijk is om escalatie te voorkomen en tijdig hulp in te schakelen.

Meer onderwerpen