Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Scheiding en partnerpensioen of nabestaandenpensioen

Bent u getrouwd of geregistreerd partner of heeft u iets vastgelegd in uw samenlevingscontract over het partnerpensioen, ook wel nabestaandenpensioen genoemd? Dan maakt u bij een scheiding ook afspraken over dit pensioen.

Een partnerpensioen is een aanvullend pensioen dat u ontvangt als uw partner (vroegtijdig) overlijdt. U heeft hier alleen recht op als dit is geregeld in de pensioenregeling van uw partner. Bij partnerpensioen is het van belang of het op risicobasis of op opbouwbasis wordt opgebouwd. Is het partnerpensioen op risicobasis opgebouwd, dan vervalt dit recht. Een partnerpensioen op risicobasis keert alleen uit bij overlijden tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. U heeft alleen recht op partnerpensioen als het partnerpensioen op opbouwbasis betreft. U kunt bij de pensioenfonds(en) navragen hoe het partnerpensioen is opgebouwd. De hoogte van het opgebouwde partnerpensioen kunt u inzien op Mijn pensioenoverzicht.

Verdeling partnerpensioen

Wordt het partnerpensioen opgebouwd op opbouwbasis? Dan hebt u bij scheiding recht op het deel van het partnerpensioen dat voor en tijdens het huwelijk is opgebouwd (het zogenaamde bijzonder partnerpensioen). Want aan de partner komt het hele opgebouwde partnerpensioen toe, tenzij u hierover andere afspraken hebt gemaakt in de huwelijkse voorwaarden of in de partnerschapsvoorwaarden. U kunt ook een andere pensioenverdeling afspreken bij uw scheiding. Dit legt u dan vast in het scheidingsconvenant. Na een scheiding wordt dit pensioen een bijzonder nabestaandenpensioen genoemd.

Na de scheiding

Als de scheiding officieel is, moet u contact opnemen met uw pensioenfonds en/of pensioenverzekeraar zodat de afspraken die u heeft gemaakt met uw ex-partner uitgevoerd kunnen worden.

Meer informatie over partnerpensioen

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het partnerpensioen, ook over de fiscale gevolgen. Vraag ook informatie op bij uw eigen pensioenfonds.

 

Meer onderwerpen