Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Hoe partneralimentatie vaststellen?

Als u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigt, kan het zijn dat u partneralimentatie moet betalen. Het maakt hierbij niet uit of u huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden hebt. Als u samen woont, is deze plicht er niet, tenzij dit in het samenlevingscontract staat.

Bij het bepalen of partneralimentatie betaald moet worden, gaat het om twee zaken: de behoefte van de partner die alimentatie ontvangt en de draagkracht van de partner die alimentatie betaalt. De behoefte is het bedrag dat een van u beiden (de alimentatiegerechtigde) nodig heeft om in het levensonderhoud te voorzien. De draagkracht is het bedrag dat degene die alimentatie moet betalen (de alimentatieplichtige), kan missen.

U kunt samen met uw partner berekenen wat de alimentatiegerechtigde nodig heeft en wat de alimentatieplichtige kan betalen. De partneralimentatie mag niet hoger zijn dan de draagkracht van de alimentatieplichtige, maar kan ook nooit hoger zijn dan de behoefte. Het betalen of ontvangen van partneralimentatie heeft fiscale gevolgen, waar u bij het vaststellen van partneralimentatie rekening mee moet houden. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over de fiscale gevolgen van het betalen of ontvangen van alimentatie.

U kunt er ook voor kiezen om de alimentatie lager vast te stellen dan het maximum.

Het is daarnaast mogelijk om onderling af te spreken dat er geen partneralimentatie wordt betaald of dat deze afgekocht wordt. Raadpleeg bij de afkoop van alimentatie altijd een financieel deskundige.

Hoe lang

De wettelijke maximale duur van partneralimentatie is twaalf jaar. Heeft uw huwelijk korter geduurd dan vijf jaar en hebben u en uw partner samen geen kinderen? Dan is de duur van partneralimentatie gelijk aan de duur het huwelijk. Dit geldt ook voor een geregistreerd partnerschap.

U kunt samen ook besluiten om af te wijken van de wettelijke duur en andere afspraken maken over de duur van de partneralimentatie.

Alimentatie berekenen

Er zijn verschillende manieren om een alimentatie berekening te kunnen maken. Rechtwijzer biedt u een eenvoudige manier om kinderalimentatie uit te rekenen. Wilt u een berekening voor partneralimentatie? Neem dan contact op met het Landelijk Bureau voor Inning Onderhoudsbijdragen (Lbio) voor het laten maken van een berekening. Een berekening bij het Lbio kost € 50,-.

Meer onderwerpen