Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Bezittingen en schulden verdelen na scheiding

Bij een scheiding verdeelt u de gezamenlijke bezittingen en schulden. Breng samen met uw partner eerst in kaart wat hier allemaal onder valt. Spreek daarna af hoe u de boedel verdeelt. Onder de boedel wordt verstaan:

Bij bezittingen kunt u denken aan de spullen in huis, de spaartegoeden en de waarde van de woning. Maar ook aan aandelen, deposito’s, certificaten, opties en obligaties. U hoeft bij een scheiding alleen de bezittingen te verdelen, die gezamenlijk eigendom zijn.

Bij schulden kunt u denken aan een hypotheek, doorlopende kredieten, persoonlijke leningen en nog niet betaalde rekeningen. Onder schulden vallen ook openstaande bedragen bij postorderbedrijven of webshops, afbetalingsregelingen (kopen op afbetaling), schulden aan familie/vrienden/derden en belastingschulden. Hebt u een gezamenlijke schuld? Dan mag de schuldeiser de schuld op u allebei verhalen.

Spullen van de kinderen

De spullen en de banksaldi van (spaar-) rekeningen die op naam van de kinderen staan hoeft u niet te verdelen. De bezittingen zijn van de kinderen. Krijgen de kinderen bij u en uw partner een eigen kamer? Dan is het goed om af te spreken hoe de spulletjes verdeeld worden. Het is belangrijk om de kinderen hierbij te betrekken.

Getrouwd, geregistreerd partner of samenwonen

Hoe u de bezittingen en schulden verdeelt, is afhankelijk van de vorm van uw relatie.

 

Meer onderwerpen