Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Zijn er voor (ex )ondernemers extra toelatingsvoorwaarden?

Bent u (ex‑)ondernemer? Ook dan kunt u de Wsnp doorlopen en daarmee (zakelijke) schulden saneren. De rechtbank laat u toe als u voldoet aan de algemene voorwaarden en als uw schulden te goeder trouw ontstaan zijn.

Schulden zijn te goeder trouw

Bij (ex‑)ondernemers controleert de rechtbank ook of de schulden te goeder trouw ontstaan zijn. Ofwel: dat u hebt gehandeld uit zuivere motieven. Bent u niet te goeder trouw? Dan wordt u over het algemeen niet toegelaten tot de Wsnp, tenzij de schuld ouder is dan vijf jaar.

Uw schulden zijn in principe niet te goeder trouw ontstaan als u:

 • Schulden hebt aan het UWV;
 • Schulden hebt aan de Belastingdienst door een opgelegde boete;
 • Uw aangifteverplichtingen bij de Belastingdienst niet bent nagekomen;
 • Uw geen (omzet)belasting heeft betaald, terwijl dat wel zou moeten;
 • Schulden hebt doordat u een verliesgevende onderneming of verliesgevende activiteiten heeft voortgezet;
 • Schulden hebt doordat u onaanvaardbaar grote risico’s hebt genomen;
 • Privé-schulden hebt door wanbeleid (bestuursaansprakelijkheid);
 • Schulden hebt door strafbare feiten of onrechtmatigheden;
 • Schulden hebt doordat u heel veel geld van uw onderneming voor uzelf hebt gebruikt;
 • Schulden hebt doordat u met te veel (bank)krediet hebt gewerkt;
 • Schulden hebt door misbruik van incassogelden;
 • Schulden hebt die ontstaan zijn uit ondernemen zonder een ondernemingsplan.

Ook als u slachtoffer bent van criminele activiteiten worden uw schulden beschouwd als ‘niet te goeder trouw’. Dat kan gebeuren als u al dan niet bewust een geldezel bent. Een geldezel is iemand die zijn of haar bankrekening laat misbruiken voor criminele activiteiten en die hierbij, al dan niet bewust, geld heeft doorgesluisd naar criminelen.

Meer onderwerpen