Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Wat is een voorlopige voorziening?

Na uw verzoek aan de rechtbank om toegelaten te worden tot de Wsnp, krijgt u een uitnodiging voor de toelatingszitting. Deze is vaak 4 tot 6 weken na uw verzoek. Tot die tijd kunt u nog allerlei problemen krijgen door uw schulden. Uw schuldeisers kunnen u misschien uit uw huis zetten of beslag leggen op uw loon. Als u wordt toegelaten tot de Wsnp, kan dit er zelfs toe leiden dat uw Wsnp-traject in gevaar komt.

Voorbeelden:

 • Gas, elektra of water worden afgesloten;
 • U wordt uit uw woning gezet (gedwongen woningontruiming);
 • Een schuldeiser legt beslag op uw loon of uitkering;
 • U krijgt te maken met vergaande maatregelen omdat u verkeersboetes niet hebt betaald;
 • Uw rijbewijs wordt ingenomen.

U kunt dit alles voorkomen door een voorlopige voorziening aan te vragen.

Wanneer dient u een verzoek om een voorlopige voorziening in?

 • Samen met het verzoek om toegelaten te worden tot het Wsnp-traject;
 • Als uw verzoek om toegelaten te worden tot het Wsnp-traject inmiddels bij de rechtbank in behandeling is;
 • Als u hoger beroep hebt ingediend omdat uw verzoek tot toelating van het Wsnp-traject is afgewezen.

 

Hoe dient u een verzoek om een voorlopige voorziening in?

U vraagt de voorlopige voorziening aan met het ‘verzoekschrift toepassing voorlopige voorziening’. U dient het in bij de  rechtbank.

 • Zorg voor bewijs dat er sprake is van omstandigheden die direct op een oplossing vragen (bijvoorbeeld een kopie van de brief van de deurwaarder);
 • Beschrijf uw omstandigheden uitgebreid. Leg ook uit wat er aan de hand is waardoor uw Wsnp-traject in gevaar kan komen. Uw schuldhulpverlener geeft de stand van zaken in het schuldhulpverleningsproces;
 • Geef ook aan per wanneer u in de problemen komt (op welke datum bijvoorbeeld gas en elektra worden afgesloten);
 • Voeg het verzoekschrift voor de toelating tot het Wsnp-traject bij.

De rechtbank bepaalt aan de hand van de stukken of u een voorlopige voorziening kunt krijgen.

Meer onderwerpen