Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Waarom houd ik een BKR-registratie na de Wsnp?

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) registreert alle kredieten (bijvoorbeeld een lening of hypotheek) die u aangaat. Kredietverstrekkers hebben inzicht in deze gegevens. Vraagt u een nieuwe lening of hypotheek aan? Dan kan de kredietverstrekker uw financiële situatie en achtergrond toetsen bij het BKR. En u op grond daarvan een verantwoord krediet verstrekken.

Hebt u de Wsnp voltooid en de schone lei verkregen? Schulden waarvoor de schone lei geldt blijven dan nog vijf jaar geregistreerd bij het BKR. Deze schulden krijgen een aparte BKR-codering, te weten code 3. (zie ook uitleg.) Hiermee zien kredietverstrekkers dat deze schulden geen risico vormen voor het aangaan van een nieuw krediet.

BKR-registratie of -codering onjuist?

Is de BKR-registratie of -codering onjuist? Ga hierover in gesprek met uw schuldeiser. Het BKR wijzigt gegevens alleen als de schuldeiser dit meldt. Komt u er niet uit met de schuldeiser? Leg het geschil dan voor aan de BKR-geschillencommissie. Zie uitleg BKR en de brochure Verzoek tot aanpassing van mijn registratie.

Het telefoonnummer van het BKR-klantcontactcentrum is +31 (0)88 – 15 02 500.

Meer onderwerpen