Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Toelatingsvoorwaarden Wsnp

De rechter bepaalt of u wordt toegelaten tot de Wsnp. Dan kan als u voldoet aan alle toelatingsvoorwaarden. Voldoet u niet aan alle voorwaarden? Soms kunt u toch in aanmerking komen voor de Wsnp. Twijfelt u hierover? Bespreek uw situatie met de helpdesk van Bureau Wsnp.

Toelatingsvoorwaarden

  • U woont en/of werkt in Nederland. Of: u bent geen Nederlands staatsburger, maar hebt wel een verblijfsvergunning;
  • U kunt uw schulden niet meer afbetalen of u bent al gestopt met afbetalen;
  • Uw schulden zijn te goeder trouw ontstaan. Zie onder Let op!
  • Hebt u schulden die niet te goeder trouw ontstaan zijn? Dan zijn die minstens vijf jaar oud;  
  • U kunt voldoen aan de Wsnp-verplichtingen. U spant zich maximaal in om zoveel mogelijk vermogen te verzamelen om uw schuldeisers te betalen;
  • U hebt kort voordat u een verzoek tot toelating tot de Wsnp hebt gedaan een minnelijke schuldregeling uitgevoerd.

Let op! Hebt u een schuld die niet te goeder trouw ontstaan is? De rechtbank kán u, afhankelijk van de situatie, toch toelaten tot de Wsnp. De rechtbank maakt dan gebruik van de zogenaamde hardheidsclausule. Hierdoor kan de rechtbank afwijken van wat in de wet staat.

Bureau Wsnp kan u hierover meer informatie geven. Bespreek de details met een medewerker van de helpdesk van Bureau Wsnp.

U voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Wanneer wordt uw verzoek toch afgewezen?

  • U bent al toegelaten tot de Wsnp;
  • De minnelijke schuldregeling is niet (juist) uitgevoerd door bijvoorbeeld gemeente of kredietbank;
  • U hebt een schuld doordat de strafrechter u veroordeeld heeft voor een misdrijf. Deze schuld is niet ouder dan vijf jaar;
  • U hebt minder dan tien jaar geleden de Wsnp ook al doorlopen.

Extra toelatingsvoorwaarden voor (ex‑)ondernemers

Voor (ex‑)ondernemers gelden extra voorwaarden. Meer informatie: Zijn er voor (ex )ondernemers extra toelatingsvoorwaarden?

Faillissement omzetten naar Wsnp

Bent u failliet verklaard? Het is mogelijk om het faillissement om te zetten in de Wsnp. Meer informatie: Kan een faillissement worden omgezet naar de Wsnp?

Meer onderwerpen