Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Moet mijn partner (niet in Wsnp) meewerken aan mijn schuldsanering?

Bent u toegelaten tot de Wsnp, maar uw partner niet? Dan gelden de Wsnp-verplichtingen niet voor uw partner. Uw Wsnp-bewindvoerder heeft voor de berekening van uw vrij te laten bedrag (vtlb) wel de inkomensgegevens van uw partner nodig.

Berekenen van het vrij te laten bedrag (vtlb)

Uw Wsnp-bewindvoerder heeft de inkomensgegevens van uw partner nodig om uw vrij te laten bedrag te berekenen. Het inkomen van uw partner is van belang omdat u de woonlasten kunt delen. Dit is van invloed op de hoogte van uw vrij te laten bedrag.

Hoe werkt deze verdeling?

  • Hebt u beiden ongeveer hetzelfde inkomen? Dan betaalt u in de berekening van het vrij te laten bedrag ieder de helft van de woonlasten;
  • Is uw inkomen twee keer zo hoog als het inkomen van uw partner? Dan betaalt u in de berekening van uw vrij te laten bedrag twee derde van de woonlasten. Uw partner betaalt een derde;
  • Hebt u samen kinderen? Dan wordt bijvoorbeeld voor de kosten van kinderopvang dezelfde verdeling gemaakt als bij de woonlasten.

Lager vrij te laten bedrag als partner geen inzage geeft in inkomensgegevens

Let op! Geeft uw partner geen inzage in zijn of haar inkomensgegevens? Dan kan in het vrij te laten bedrag niet goed berekend worden. In de praktijk betekent dit vaak dat het lager wordt ingeschat dan wanneer de inkomensgegevens van uw partner wel bekend zijn. Dat is voor u dus ongunstig.

Proefberekening vrij te laten bedrag

U kunt zelf een proefberekening maken van uw vrij te laten bedrag. Op de website van Bureau Wsnp kunt u de vtlb-calculator en het vtlb-rapport (met informatie over de berekening van het vrij te laten bedrag) downloaden.

Meer onderwerpen