Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Ik woon in het buitenland. Kan ik worden toegelaten tot de Wsnp?

De rechter beslist of u wordt toegelaten tot de Wsnp. Ook als u in het buitenland woont, kunt u een verzoekschrift indienen om toegelaten te worden tot de Wsnp. Die kans is erg klein.

Er is namelijk sprake van een aantal belemmeringen:

  • Een Nederlandse rechtbank kan uw toelatingsverzoek niet in behandeling nemen
    Woont u niet in Nederland? Dan valt u onder geen enkel arrondissement. Geen enkele rechtbank kan uw verzoek tot toelating tot de Wsnp daarom in behandeling nemen.
  • Wsnp bewindvoerder kan niet controleren of u de Wsnp verplichtingen nakomt
    Als u niet in Nederland woont, kan uw Wsnp bewindvoerder niet (goed) controleren of u de Wsnp-verplichtingen nakomt.
  • Een minnelijke schuldregeling lukt meestal niet
    Een voorwaarde om tot de Wsnp te worden toegelaten is dat u kort vóór de Wsnp een minnelijke schuldregeling hebt geprobeerd. Een (Nederlandse) gemeente voert deze minnelijke schuldregeling doorgaans uit. Woont u in het buitenland? Dan kunt u hierbij niet geholpen worden door een Nederlandse gemeente.

Meer onderwerpen