Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

De Wsnp is beëindigd en ik ben failliet verklaard, wat betekent dat?

Wordt uw Wsnp (tussentijds) beëindigd? U kunt dan tegelijkertijd failliet worden verklaard.

Dit betekent het volgende:

  • U verkeert in staat van faillissement;
  • De rechtbank benoemt een curator;
  • Deze curator voert het faillissement uit. Hij/zij bekijkt of er geld is voor de schuldeiser(s) en of u goederen (zoals een auto of een tv) hebt die verkocht kunnen worden;
  • Dit geld komt op een aparte rekening, de zogenaamde boedelrekening;
  • De curator betaalt van het saldo op deze boedelrekening eerst zijn salaris. Daarna betaalt hij/zij de boedelschulden. Dit zijn de kosten die de curator moet maken om het faillissement te kunnen uitvoeren;
  • Het geld dat daarna nog op de boedelrekening staat, gaat naar de schuldeisers;
  • Levert het faillissement financieel niets meer op? Dan wordt het faillissement opgeheven 'bij gebrek aan baten';
  • Dit betekent niet dat u schuldenvrij bent. Als het faillissement is opgeheven, kunnen schuldeisers het restant van de openstaande schulden opnieuw op u verhalen. Zie ook ‘Tussentijdse beëindiging Wsnp’.

Meer onderwerpen