Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Hoe werkt schuldhulpverlening?

Schuldhulpverlening verloopt als volgt:

  1. Aan het begin van een schuldhulpverleningstraject berekent de schuldhulpverlener het bedrag dat u maandelijks mag houden. Hoe hoog dit Vrij te laten bedrag (Vtlb) is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Het bedrag is voldoende om uw vaste lasten te betalen en te leven op bijstandsniveau. Het Vtlb wordt berekend met de Vtlb-calculator. Uw inkomen boven het Vtlb wordt gedurende 36 maanden gespaard.
  2. De schuldhulpverlener berekent hoeveel uw schuldeisers krijgen. Hij/zij doet een voorstel aan uw schuldeisers.
  3. Gaan al uw schuldeisers akkoord met het voorstel? Dan start het schuldhulpverleningstraject. Uw schuldeisers accepteren het voorgestelde bedrag en de rest van uw schulden worden dan kwijtgescholden.
  4. De schuldhulpverlener betaalt het gespaarde bedrag aan de schuldeisers.

Twee vormen van schuldhulpverlening

Het schuldhulpverleningstraject kent twee vormen: een schuldsanering of een schuldbemiddeling.

Schuldsanering

Bij een schuldsanering verstrekt de hulpverlenende instatie u een saneringskrediet. Dit houdt in dat de hulpverlenende instantie het aangeboden bedrag in één keer uitbetaalt aan de schuldeisers. U betaalt het bedrag in 36 maanden terug aan de hulpverlenende instantie. U bent dus meteen van uw schuldeisers af. U hebt alleen nog te maken met de schuldhulpverlende instantie.

Schuldsanering kan alleen als zeker is dat u de komende jaren hetzelfde inkomen houdt. Als de kans bestaat dat u meer of minder inkomen gaat krijgen, is sanering geen optie. Daarnaast moet de schuldhulpverlenende instantie het bedrag ook kunnen en willen 'voorschieten' aan uw schuldeisers.

Schuldbemiddeling

Bij een schuldbemiddeling spaart u maandelijks al uw inkomen boven het Vtlb. Eén keer per jaar bekijkt de schuldhulpverlener of dit bedrag aangepast moet worden, omdat uw inkomsten of uitgaven hoger of lager zijn. Hij herberekent dan uw Vtlb. Uw schuldeisers krijgen na 36 maanden het bedrag uitgekeerd waarmee ze akkoord zijn gegaan. Het (in het begin) aangeboden percentage aan schuldeisers is een schatting. Het uiteindelijk te betalen bedrag kan hiervan afwijken.

Is het niet mogelijk om met uw schuldeisers tot een afspraak te komen? Dan kunt u doorverwezen worden naar de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp). Het is niet mogelijk direct de Wsnp aan te vragen. U moet altijd eerst een minnelijk traject proberen.

Meer onderwerpen