Contact
Deze website maakt gebruik van cookies om het bezoek aan de website te meten en hiermee te verbeteren.

Samenwerkingen

Rechtwijzer is ontwikkeld door de Raad voor Rechtsbijstand in samenwerking met vele partners. Als je (juridische) problemen hebt krijg je te maken met vele organisaties. De Raad stimuleert afstemming en samenwerking tussen de verschillende organisaties door alternatieven aan te reiken, toegang tot het recht toegankelijker te maken en onderzoek uit te voeren en te delen. 

Alternatieven ontwikkelen

Op Rechtwijzer is plaats voor veelbelovende én bewezen alternatieven voor het huidige aanbod aan juridische dienstverlening. De Raad voor Rechtsbijstand wil zo een gevarieerder, passender en goedkoper aanbod van (rechts)hulp en rechtsbijstand stimuleren.

We werken hiervoor momenteel samen met Arbeidsmarktresearch van de Universiteit van Amsterdam (Mag Ontslag-tool op Rechtwijzer werk) en Justice42 (Uitelkaar-tool op Rechtwijzer uit elkaar).

Toegankelijker maken

Ook werken we graag samen met partijen om de toegang tot oplossingen voor conflicten laagdrempeliger en toegankelijker te maken voor iedereen. 

We werken samen met vele partijen samen in de proeftuin 'Spreekuur Rechtwijzer' in de LocHal in Tilburg. Samen met MIND Korrelatie hebben we de Rechtwijzer EHBO ontwikkeld. De Rechtwijzer EHBO brengt je problemen in kaart en geeft handreikingen voor de eerste stappen om weer grip te krijgen op je situatie. Met studenten van de Juridische Hogeschlen Tilburg hebben we beslisbomen ontwikkeld op Rechtwijzer Overheid over de bijstand en de WMO. En met een aantal Rechtswinkels ontwikkelen we verschillende beslisbomen voor Rechtwijzer. 

Op basis van onderzoek

De Raad voor Rechtsbijstand heeft een afdeling onderzoek die continu onderzoek uitvoert naar de gesubsidieerde rechtsbijstand. Denk aan de toegang en ook het verlenen van subsidies ('toevoegingen').

De Raad doet momenteel onderzoek naar hoe huurders een oplossing hebben gezocht voor hun huurprobleem en hoe zij de weg daar naartoe hebben ervaren bij het vinden van een oplossing.

 

 

20 juni 2019