Contact
Deze website maakt gebruik van cookies om het bezoek aan de website te meten en hiermee te verbeteren.

Op Rechtwijzer?

Uw innovatief product of dienst op Rechtwijzer?

Op Rechtwijzer is plaats voor veelbelovende én bewezen alternatieven voor het huidige aanbod aan juridische dienstverlening. De Raad voor Rechtsbijstand wil zo een gevarieerder, passender en goedkoper aanbod van (rechts)hulp en rechtsbijstand stimuleren.

Is uw product geschikt?

Om op Rechtwijzer een product of dienst aan te kunnen bieden, moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Op die manier bewaakt de Raad de kwaliteit van het aanbod op Rechtwijzer.

Ook moet een product en/of dienst passen in de visie van Rechtwijzer (pdf). Bijvoorbeeld moet het:

  • bruikbaar zijn voor burgers (of hun ondersteuners) die in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand;
  • passen in de ‘routes door het recht’ voor de meest voorkomende problemen;
  • de zelf- en samenredzaamheid van burgers en hun wederpartijen stimuleren;
  • gericht zijn op het voorkómen en beperken van conflicten, vermijden van onnodige juridisering en oplossingen bieden die passen bij de behoeften van de burger. 

 

Geïnteresseerd? Zo gaat de aanvraagprocedure

Rechtwijzer werkt met een vooraanmelding. U kunt een verzoek indienen, waarin u in ieder geval aandacht besteedt aan deze vragen. U kunt uw vooraanmelding vervolgens mailen naar rechtwijzer@rvr.org.

Na ontvangst:

  • toetst de Raad globaal of u aan de selectie-en kwaliteitscriteria voldoet en of uw aanbod vernieuwend is;
  • valt die toets positief uit, dan krijgt u het aanvraagformulier toegestuurd en kunt u de aanvraag voor toelating doen;
  • na ontvangst van uw aanvraag en onderliggende stukken vindt er een gesprek plaats met een onafhankelijke adviescommissie;
  • de adviescommissie brengt op basis van de aanvraag, onderliggende stukken en het gesprek een advies uit aan het bestuur van de Raad;
  • bij een positief advies besluit het bestuur van de Raad tot toelating op Rechtwijzer.

Bekijk de stappen van het toelatingsproces.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op als u nog vragen heeft.