Contact
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik en plaatsen van cookies

Redenen voor ontslag

Uw werkgever mag u alleen ontslaan als hij daarvoor een goede reden heeft. Dit is vastgelegd in het ontslagrecht. Vaak moet uw werkgever eerst proberen u ander werk aan te bieden.

Een goede reden is een zogenoemde 'gedegen grond' in het ontslagrecht. Hierbij een overzicht van de gevallen waarom u ontslagen kan worden:

 • Om bedrijfseconomische redenen (o.a. collectief ontslag)
  Bijvoorbeeld bij een reorganisatie, bedrijfssluiting of bedrijfsverhuizing;
   
 • U bent langdurig arbeidsongeschikt
  U mag de eerste twee jaar dat u ziek of arbeidsongeschikt bent niet ontslagen worden wegens uw ziekte. Daarna is dit wel mogelijk;
   
 • U bent vaak ziek
  Dit geldt alleen als u regelmatig maar niet langdurig ziek bent. Uw ziekte heeft onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering;
   
 • U functioneert onvoldoende of bent niet geschikt voor uw werk
  Uw werkgever moet u tijdig gezegd hebben dat u niet of onvoldoende presteert. Bij voorkeur in een beoordelingsgesprek of een functioneringsgesprek. U moet tijd krijgen om uw functioneren te verbeteren. Als  u niet goed functioneert door ziekte, mag u niet worden ontslagen;
   
 • U gedraagt zich onbehoorlijk
  Dit is bijvoorbeeld het geval als u diploma's vervalst, collega's bedreigt of uzelf of anderen in gevaar brengt. Of als u steelt, werk weigert zonder goede reden of dronken op het werk verschijnt. Ook als  u zich niet houdt aan de geheimhoudingsplicht of u zonder goede redenen uw reïntegratieverplichtingen niet nakomt;
   
 • U heeft ernstige gewetensbezwaren tegen uw werkzaamheden
  Dit geldt alleen als de werkzaamheden niet in aangepaste vorm kunnen worden verricht en deze taken niet bij uw sollicitatie bekend waren;
   
 • U hebt een meningsverschil met uw werkgever
  Als een verstoorde relatie tussen u en uw werkgever niet meer te herstellen is, mag hij u ontslaan. Uw werkgever moet wel naar oplossingen zoeken en mag niet degene zijn die de verstoorde arbeidsverhouding heeft veroorzaakt;

   
 • Ontslag om andere omstandigheden
  U kunt worden ontslagen als u bijvoorbeeld illegaal in Nederland verblijft of een gevangenisstraf moet uitzitten;

   
 • Ontslag op staande voet
  U kunt op staande voet worden ontslagen als u iets (ernstig) verwijtbaar hebt gedaan of nagelaten. Deze grond lijkt op verwijtbaar handelen, maar van uw werkgever kan niet worden verwacht dat hij nog een dag langer in dienst houdt. Bent u het niet eens met uw werkgever en volgt uit de vragenlijst dat geen sprake lijkt te zijn van een dringende reden, dan krijgt u een verzoekschrift waarmee u het ontslag bij de rechtbank kunt vernietigen.

Meer informatie

Wat kan ik doen bij ontslag?

Wat zijn uw rechten en plichten als u wordt ontslagen? Rechtwijzer ontslag geeft u direct advies over uw rechtspositie bij ontslag.